Kestävyyden arviointimenetelmä uusien kemiallisten prosessien suunnitteluun

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L6. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/62966860341

Väitöksen aihe

Kestävyyden arviointimenetelmä uusien kemiallisten prosessien suunnitteluun

Väittelijä

Filosofian maisteri Paula Saavalainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Ympäristö- ja kemiantekniikka

Oppiaine

Ympäristötekniikka

Vastaväittäjä

Professori Tapio Salmi, Åbo Akademi

Kustos

Professori Eva Pongrácz, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kestävyyden arviointimenetelmä uusien kemiallistenprosessien suunnitteluun

Tutkimuksen päätuloksena on kestävyyden arviointityökalu, joka on kehitetty edistämään kestävän kehityksen periaatteita noudattavien kemiallisten prosessien suunnittelua. Työssä tarkastellaan indikaattoreita, joilla kemiallisia prosesseja voidaan arvioida suunnitteluvaiheessa niiden kestävyyden parantamiseksi.

Kestävyyden arviointi kattoi seuraavat ulottuvuudet: ympäristöllinen, sosiaalinen, mukaan lukien turvallisuus, taloudellinen ja terveyteen liittyvä kestävyys. Kemiallisten riskien arvioinnissa perustana käytettiin viimeisimpiä Euroopan kemikaalimääräyksiä ja vaaraluokituksia. Kehitetty kestävän kehityksen arviointimenetelmä on Excel-pohjainen, yli 200 kysymystä sisältävä tarkistuslista.

Kehitetty kestävyyden arviointityökalu opastaa kemistejä ja kemian tekniikan insinöörejä myös pilotointi- ja valmistusvaiheen prosessisuunnittelussa. Kehitettyä kestävän kehityksen arviointityökalua voidaan käyttää sekä koulutustarkoituksiin että parantamaan kestävän kehityksen periaatteita koskevaa tietämystä prosessisuunnittelun kaikissa vaiheissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024