Keuhkosyövän hoidon kehittäminen rekisteritietoja käyttäen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 7

Väitöksen aihe

Keuhkosyövän hoidon kehittäminen rekisteritietoja käyttäen

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Virve Tuisku

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Panu Jaakkola, Turun yliopisto

Kustos

Dosentti Jussi Koivunen, Oulun yliopistollinen sairaala

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Keuhkosyövän hoidon kehittäminen rekisteritietoja käyttäen

Tässä tutkimuksessa halusimme selvittää keuhkosyövän diagnostiikan viiveiden yhteyttä ennusteeseen suomalaisen syöpäkeskuksen potilailla. Monet syöpäkeskukset ovat kehittäneet nopean diagnostiikan ja hoidon polkuja keuhkosyöpäpotilaille, mutta on epävarmaa, voivatko ne parantaa ennustetta. Tässä tutkimuksessa nopea diagnostiikka tai hoidon aloitus ei parantanut ennustetta, joten nopeiden hoitopolkujen kehittäminen ei välttämättä tuo lisähyötyä keuhkosyöpäpotilaiden ennusteeseen.
EGFR-estäjät ovat merkittävästi parantaneet ei-pienisoluisen EGFR-mutatoituneen keuhkosyövän tautivapaata-aikaa, mutta niihin liittyy huomattavia elämänlaatua ja hoitomyöntyvyyttä heikentäviä haittoja, kuten ihottumaa ja ripulia. Ihottuman esiintymisen on toisaalta osoitettu korreloivan hoidon tehon kanssa. Ihottumaa voidaan hoitaa tetrasykliiniryhmän antibiooteilla ja kortisonivoiteilla. Tetrasykliinien ennakoiva käyttö vähentää vakavan ihottuman riskiä, mutta on ollut epävarmaa, voiko näiden hoitojen ennakoiva käyttö parantaa potilaiden ennustetta.
Tässä laajassa, kansallisessa tosielämän tietoja hyödyntävässä kohorttiaineistossa havaitsimme tetrasykliinien ja kortisonivoiteiden ennakoivan käytön parantavan ennustetta ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla, jotka käyttävät suuren ihottumariskin EGFR-estäjiä.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023