Kielisyövän ennustetekijät ja mahdolliset hoidon kohteet

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Markku Larmas auditorio (H1091) Dentopoliksessa

Väitöksen aihe

Kielisyövän ennustetekijät ja mahdolliset hoidon kohteet

Väittelijä

DDS, MSc Amr Elseragy

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Väestöterveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hammaslääketiede - Suun syöpä

Vastaväittäjä

PhD / Professori Karin Nylander, Uumajan yliopisto

Kustos

PhD / Professori Tuula Salo, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kielisyövän ennustetekijät ja mahdolliset hoidon kohteet

Suun kielen levyepiteelisyöpä (OTSCC) on suuontelon yleisin pahanlaatuinen syöpä. Sille on ominaista sen aggressiivinen kulku, ja sillä on huonoin ennuste kaikista suuontelon alueelta peräisin olevista levyepiteelisyöpätyypeistä (SCC). Varhaisen vaiheen OTSCC:lle leikkaus on tyypillisesti vakiohoito. Toisaalta pitkälle edenneissä tapauksissa annetaan sädehoitoa kemo-, kohdennettu- tai immunoterapian kanssa tai ilman sitä riippuen kasvaimen luonteesta ja potilaan yleisestä terveydentilasta.
Histopatologisilla ennusteominaisuuksilla on tärkeä rooli monien karsinoomien aggressiivisuuden arvioinnissa. Maailman terveysjärjestön (WHO) histopatologista luokitusjärjestelmää käytetään yleisesti OTSCC:n ja muiden pään ja kaulan syöpien luokittelemiseen niiden histopatologisten ominaisuuksien perusteella. WHO:n luokittelu ennustavana ominaisuutena on kuitenkin saanut laajaa kritiikkiä sen alhaisen ennustevoiman vuoksi, erityisesti varhaisen vaiheen OTSCC:n osalta. Siksi ehdotimme tuumorin orulun (TB) sisällyttämistä WHO:n histopatologiseen luokitusjärjestelmään sen ennustearvon parantamiseksi varhaisen vaiheen OTSCC:ssä.
Tuloksiemme perusteella tuumorin muodostuminen (TB), pahin invaasiomalli (WPOI) ja kasvain-strooman suhde (TSR) ovat osoittaneet lupaavaa ennustearvoa varhaisessa OTSCC:ssä. Lisäksi laaja tutkimus on osoittanut, että tertiääriset lymfoidirakenteet (TLS:t) liittyvät parantuneeseen eloonjäämiseen alkuvaiheen suun kielen levyepiteelikarsinoomassa (OTSCC) tehostamalla kasvainten vastaista immuniteettia. TLS:ien puuttuminen liittyy merkittävästi korkeaan kuolleisuuteen; Siten TLS:n muodostuminen voi olla tulevaisuuden lähestymistapa OTSCC-potilaiden eloonjäämisen parantamiseen. Sen lisäksi, että histopatologisia parametreja on käytetty OSCC:n ennustamisen parantamisessa, mahdollisia allekirjoitusproteiineja on tutkittu intensiivisesti immunohistokemialla, eikä mitään näistä proteiineista ole toistaiseksi tunnistettu kliinisessä käytössä. Stressin aiheuttama fosfoproteiini 1:n (STIP1) yliekspressio OSCC:ssä liittyy lyhyempään. syöpäspesifinen eloonjääminen, lisääntynyt uusiutuminen ja pitkälle edenneet kliiniset vaiheet. Tämä viittaa siihen, että STIP1 voisi toimia uutena terapeuttisena kohteena ja sisällyttää biomarkkeripaneeliin OSCC:n ennustamista ja diagnosointia varten.
Viimeksi päivitetty: 13.12.2023