Kierrätettyjen kasviöljyjen, pinta-aktiivisten aineiden ja jätevesien biohajoavuustutkimuksia

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Kierrätettyjen kasviöljyjen, pinta-aktiivisten aineiden ja jätevesien biohajoavuustutkimuksia

Väittelijä

Filosofian maisteri Hanna Prokkola

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, kemia

Oppiaine

Kemia

Vastaväittäjä

Dosentti Reijo Aksela, Kemira

Kustos

Professori Ulla Lassi, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uutta tietoa kierrätysöljyjen, pinta-aktiivisten aineiden ja puun kuivauksen jätevesien biohajoavuudesta

Orgaanisten yhdisteiden biohajoavuus on tärkeää tuntea, jotta voidaan arvioida orgaanisia yhdisteitä sisältävien aineiden, kuten öljyjen ja pinta-aktiivisia aineita sisältävien tuotteiden (mm. mäntyöljysaippua) käyttäytymistä luonnon olosuhteissa. Uudet jätelainsäädännön määräykset kieltävät lisäksi orgaanisen, biohajoavan jätteen toimittamisen kaatopaikoille vuoden 2016 alusta, mikä asettaa uusia vaatimuksia näiden jätteiden hyödyntämiselle.

Väitöstutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että tutkittujen, kierrätettyjen kasviöljyjen biohajoavuusasteet olivat korkeita (60-83 %) eikä öljyihin lisätty pinta-aktiivinen aine vaikuttanut biohajoavuuteen. Väitöstutkimuksessa tutkittujen teollisten pesuaineiden biohajoavuudet pinta- ja pohjavedessä olivat myös korkeat. Lisäksi työssä tutkitut orgaanisia yhdisteitä sisältävät puun kuivauksen jätevedet hajosivat myös erittäin hyvin.

Työn tulosten perusteella voidaan arvioida em. näytteiden ekologisuutta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia luonnon olosuhteissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024