Kiertotalous paremman resilienssin ja materiaalisaatavuuden mahdollistajana toimitusketjuissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10

Väitöksen aihe

Kiertotalous paremman resilienssin ja materiaalisaatavuuden mahdollistajana toimitusketjuissa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Pasi Rönkkö

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalouden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Janne Huiskonen, LUT-yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Jukka Majava, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Toimitusketjun häiriöiden vähentäminen kiertotalouden avulla

Maailmanlaajuiset häiriöt 2020-luvulla ovat osoittaneet, kuinka haavoittuvaisia globaalit toimitusketjut voivat olla. Häiriöt ovat vaikuttaneet erityisesti yrityksiin, jotka ovat riippuvaisia globaaleista toimittajista. Samanaikaisesti on vallinnut vihreän siirtymän trendi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Eräs tunnistettu keino vihreään siirtymään on kiertotalous. Kiertotalouteen kuuluu esimerkiksi tuotteiden käyttäminen niin pitkään kuin mahdollista, niiden korjaaminen, kunnostaminen ja uutta vastaavaksi valmistaminen, sekä käytön jälkeen materiaalien hyödyntäminen uusissa tuotteissa. Kiertotaloutta on jo tutkittu, mutta se ei ole vielä täysin kypsä käsite ja sisältää lukuisia taloudellisia ja ympäristöllisiä haasteita. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää kiertotalouden tämänhetkiset rajoitukset ja millaisiin tuotteisiin kiertotalous soveltuu. Tässä väitöskirjassa tutkitaan kiertotalouden mahdollisuuksia paikallista materiaalikiertoa ja toimitusketjujen resilienssiä. Toimitusketjun resilienssillä tarkoitetaan toimitusketjun kykyä kestää häiriöitä sekä kykyä palautua toimintakykyiseen tilaan siihen kohdistuneen häiriön jälkeen.

Väitöskirjatutkimus osoittaa, että kiertotalouden avulla voidaan parantaa paikallista materiaalisaatavuutta ja toimitusketjujen resilienssiä tiettyjen tuotteiden osalta. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi raskaan kaluston erikoiskomponentit, joiden valmistusmäärät ovat pieniä. Toinen esimerkki on sähköautojen akut, joita voidaan alkuperäiskäytön jälkeen hyödyntää muussa käytössä kuten sähkön varastoinnissa. Tutkimuksen perusteella kiertotalous soveltuu parhaiten kalliille ja vahvasti erikoistuneille tuotteille, joilla on korkea jäännösarvo ja joiden materiaalien saatavuudessa on rajoitteita.
Viimeksi päivitetty: 20.4.2023