Kloorattujen orgaanisten yhdisteiden kokonaishapetukseen soveltuvien katalyyttien kehittäminen ja karakterisointi

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali IT116

Väitöksen aihe

Kloorattujen orgaanisten yhdisteiden kokonaishapetukseen soveltuvien katalyyttien kehittäminen ja karakterisointi

Väittelijä

Doctor Zouhair El Assal

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Ympäristötekniikka

Vastaväittäjä

Professori Juan-Ramón González-Velasco, University of the Basque Country

Kustos

Professori Riitta L. Keiski, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kloorattujen hiilivetypäästöjen käsittely

Oulun yliopistossa tehdyssä väitöskirjatutkimuksessa keskitytään kloorattujen hiilivetypäästöjen katalyyttiseen käsittelyyn. Klooratut hiilivedyt ovat hyvin haitallisia ihmisille ja voimakkaan altistuksen yhteydessä ne saattavat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. Kloorattuja hiilivetyjä pääsee ympäristöön vain ihmisen aiheuttamista lähteistä, ja niitä käytetään useilla teollisuuden aloilla lääketeollisuudesta kemianteollisuuteen.

Tässä väitöskirjatutkimuksessa keskityttiin dikloorimetaanin katalyyttiseen hapetukseen. Kyseisessä käsittelymenetelmässä käytetään ilmaa hapettimena, jonka avulla dikloorimetaani reagoi katalyytin aktivoimana ihmisille ja ympäristölle vähemmän haitallisiksi yhdisteiksi. Katalyytin avulla reaktiota tehostetaan niin, että se tapahtuu nopeammin ja alemmassa lämpötilassa sekä tuottaen vain haluttuja yhdisteitä. Väitöskirjatyön tuloksena esitellään vaihtoehtoisia katalyyttimateriaaleja, jotka ovat tehokkaita ja kestäviä dikloorimetaanin käsittelyssä kohtuullisen alhaisissa lämpötiloissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024