Kognitiiviset ja sosioemotionaaliset prosessit vuorovaikutuksessa. Havaintoja yhteisöllisestä oppimisesta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L2, Etäyhteyslinkki: https://oulu.zoom.us/j/65992034551

Väitöksen aihe

Kognitiiviset ja sosioemotionaaliset prosessit vuorovaikutuksessa. Havaintoja yhteisöllisestä oppimisesta

Väittelijä

Filosofian maisteri Jaana Isohätälä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö

Oppiaine

Kasvatustiede

Vastaväittäjä

Tohtori Kristine Lund, Lyonin yliopisto

Kustos

Professori Sanna Järvelä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tunnevuorovaikutus tukee taitavaa ryhmätyöskentelyä

Tieto ja tunteet nivoutuvat yhteen pienryhmien vuorovaikutuksessa. Tunnevuorovaikutus auttoi opiskelijoita säätelemään yhteisöllistä oppimistaan ja käymään argumentoivaa keskustelua.

Väitöskirja kuvailee, kuinka opettajaopiskelijat käsittelivät tietoa, ilmaisivat tunteitaan ja tulivat toimeen ryhmätyötilanteissa. Tulokset osoittavat, että tunteiden ilmaisu ja toisten tukeminen innostivat opiskelijoita osallistumaan vuorovaikutukseen.

Tunnevuorovaikutus nivoutui etenkin oppimisen säätelyyn eli oppimisen suunnitteluun, tarkkailuun ja arviointiin. Kielteisten tunteiden ilmaisut paljastivat haasteita mutta kannustivat opiskelijoita tukemaan toisiaan ja ratkomaan ongelmia. Väitöskirja havainnollistaa, kuinka esimerkiksi kannustus ja kehu auttoivat ryhmiä pääsemään turhautumisesta yhteiseen innostukseen. Nämä hetket auttoivat ryhmiä jatkamaan yhtenäistä työskentelyä tehtävien parissa.

Myönteistä tunneilmapiiriä ylläpidettiin myös argumentoivan keskustelun aikana. Väitöskirja kuvailee, kuinka hienovaraisin sanoin ja elein opiskelijat muotoilivat väitteensä varovasti, huomioivat eriäviä näkemyksiä ja lievensivät väittelyn synnyttämiä jännitteitä. Argumentoiva keskustelu oli kuitenkin harvinaista opiskelijoiden ryhmätyötilanteissa. Tämä kertoo, että opiskelijat saattavat kaihtaa tai aliarvostaa kriittistä keskustelua.

Väitöstutkimuksen tulokset perustuvat videotallennetun, kasvokkaisen vuorovaikutuksen laadulliseen analyysiin, jota täydensivät osallistujien ja opettajan arviot vuorovaikutuksen laadusta. Tutkimukseen osallistui neljäkymmentäkolme suomalaista luokanopettajaopiskelijaa, jotka työskentelivät neljän hengen pienryhmissä matematiikan ja ympäristöopin kursseilla.

Tulosten valossa on luonnollista, että ryhmä- ja tiimityö koetaan usein vaativaksi. Oppilaitoksissa ja työpaikoilla on syytä harjoitella tunnevuorovaikutusta osana taitavaa ryhmätyöskentelyä ‒ myös etäyhteyksien välityksellä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024