Kohdun limakalvon sairaustiloista– tutkimuskohteena kohdun limakalvon kantasolut, monirakkulainen munasarjaoireyhtymä (PCOS) ja stanniokalsiini-1 (STC-1)

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali L4. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/68579787451

Väitöksen aihe

Kohdun limakalvon sairaustiloista– tutkimuskohteena kohdun limakalvon kantasolut, monirakkulainen munasarjaoireyhtymä (PCOS) ja stanniokalsiini-1 (STC-1)

Väittelijä

Filosofian maisteri Masuma Khatun

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, PEDEGO

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Kristina Gemzell Danielsson, Karoliininen instituutti, Ruotsi

Kustos

Professori Terhi T. Piltonen, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kohdun limakalvon sairaustiloista– tutkimuskohteena kohdun limakalvon kantasolut, monirakkulainen munasarjaoireyhtymä (PCOS) ja stanniokalsiini-1 (STC-1)

Kohdun limakalvo, endometrium, omaa ainutlaatuisen uudistumiskyvyn ja sen päätehtävä on tarjota alkiolle optimaalinen kiinnittymisympäristö. Kohdun säätelytekijöiden häiriintyminen voi johtaa poikkeavaan limakalvon toimintaan, joka on havaittu useiden gynekologisten tilojen kuten epäsäännöllisten kuukautisten, enodmetrioosin, kohdunrungon syövän (EC) ja monirakkulaisen munasarjaoireyhtymän (PCOS) yhteydessä. Tämän tutkimuksen yhtenä kohteena oli PCOS-naisten endometrium, jonka steroidihormonisäätelyssä, aineenvaihdunnassa ja tulehdustilassa on jo aiemmin havaittu poikkeavuuksia.

Aiemmat tutkimukset huomioiden, väitöskirjan tarkoituksena oli tutkia endometriumin solupopulaatioita - stroomasoluja (eSC) ja mesenkymaalisia kantasoluja (eMSC) - ja erityisesti niiden endometriumin uusiutumiskykyyn liittyviä ominaisuuksia. Vertasimme em. soluja luuytimen mesenkymaalisiin kantasoluihin (bmMSC), joiden on myös ehdotettu osallistuvan endometriumin uusiutumiseen. Tutkimuksissa kiinnitimme erityistä huomiota solujen tulehdusprofiiliin, sillä tulehdustekijöiden on ajateltu olevan keskeisiä endometriumin uusiutumisessa. Tutkimme myös steroidihormonien vaikutusta geenien ilmentymiseen PCOS-naisten eSC-soluissa (eSC-PCOS) verraten tuloksia soluihin, joilla ei ole todettu oireyhtymää. Selvitimme myös, miten solujen selviytymistä tukeva tekijä, stanniokalsiini-1 (STC-1), ilmenee eSC-PCOS-soluissa sekä kohtusyöpäkudoksessa.

Tutkimuksemme osoittivat bmMSC- ja eMSC-solujen omaavan lisääntyneen kasvu- ja liikkumispotentiaalin, mikä tukee näiden merkitystä endometriumin uusiutumisessa. Kohdun limakalvon solujen hillitympi tulehdusprofiili bmMSC-soluihin verrattuna viittaa suurempaan immunotoleranssiin, mikä edistänee alkion kiinnittymistä. Geenien ilmentymisprofiili osoitti, että eSC-PCOS-solujen steroidihormonivaste on poikkeava, sillä havaitsimme keltarauhashormonivaikutukseen, aineenvaihduntaan, mitokondrioiden toimintaan ja tulehdukseen liittyviä muutoksia. Olennaista on, että muutokset havaittiin myös ilman miessukuhormonialtistusta, vaikkakin altistus vahvisti eroja entisestään. Testasimme myös hypoksiassa indusoituvan STC-1:n ilmentymistä ja havaitsimme sen olevan heikentynyt eSC-PCOS-soluissa, viitaten PCOS-solujen poikkeavaan toimintaan. STC-1:n suojaavaa vaikutusta tuki myös havainto, jonka mukaan STC-1:n suurempi ilmentyminen on yhteydessä kohtusyövän suotuisampaan kliiniseen kuvaan.

Tulokset korostavat bmMSC- ja eMSC-solujen merkitystä endometriumin uusiutumisessa. Geenien ilmenemisprofiili vaikuttaa olevan poikkeava eSC-PCOS-soluissa, erityisesti STC-1:n ilmentymistä ajatellen. Korkea STC-1-ilmentyminen liittynee paremman ennusteen profiiliin kohtusyövässä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024