Kohti dataohjattua päätöksentekoa tuoteportfolion hallinnassa – yritystasolta tuotetason analyysiin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L6

Väitöksen aihe

Kohti dataohjattua päätöksentekoa tuoteportfolion hallinnassa – yritystasolta tuotetason analyysiin

Väittelijä

Filosofian maisteri Hannu Hannila

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Tomi Dahlberg, Turun yliopisto

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kohti dataohjattua päätöksentekoa tuoteportfolion hallinnassa – yritystasolta tuotetason analyysiin

Onnistuneet tuotteet ja palvelut luovat perustan yrityksen menestykselle. Tänään tehdyt tuotepäätökset realisoituvat muutaman vuoden kuluessa, ja väärillä päätöksillä voi olla hyvin vakavia taloudellisia seurauksia.

Kaksikymmentä prosenttia yrityksen tuotteista muodostaa tyypillisesti noin kahdeksankymmentä prosenttia yrityksen myyntivolyymista. Siitä huolimatta tuoteportfoliopäätökset – kuinka strategisesti uudistetaan yrityksen tuotetarjoomaa – tehdään jokseenkin tunnepohjaisesti faktojen, numeroiden ja kvantitatiivisten analyysien puuttuessa.

Kannattavuutta mitataan ja raportoidaan yritys- tai liiketoimintayksikkötasolla, ja yritykset eivät kykene mittaamaan tuotetason kannattavuutta johdonmukaisesti. Tämä estää yrityksiä ylläpitämästä ja uudistamasta tuotevalikoimaansa strategisesti ja kaupallisesti tasapainoisella tavalla. Puutteet yritysten toiminnassa ovat merkittäviä ja ne voivat vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn, ellei jonkinlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä.

Väitöstutkimus selvittää, miten tunnepohjaisesta päätöksenteosta kyetään siirtymään datapohjaiseen päätöksentekoon pohjautuen yrityksen liiketoimintakriittiseen dataan eri tietojärjestelmissä. Tutkimuksen päätuloksena esitetään dataohjattu (data-driven) tuoteportfoliohallinnan konsepti, joka tunnistaa ja visualisoi reaaliajassa ja faktapohjaisesti, mitkä yrityksen tuotteet ovat samanaikaisesti strategisia ja kannattavia ja mikä on niiden osuus tuoteportfoliossa.

Väitöskirja on laadullinen tutkimus, jossa yhdistyy kirjallisuuskatsaus ja yrityshaastattelut kahdeksassa kansainvälisessä yrityksessä kokoluokassa muutamasta miljoonasta muutamaan miljardiin liikevaihdolla mitattuna.

Väitöstutkimus osoittaa, että yrityksen eri tietojärjestelmiin siiloutunut data on yhdistettävä ja hallittava yrityksenlaajuisesti, jotta sen potentiaali voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan. Data ei ole IT-assetti, vaan se on hallittava erillään yrityksen IT-teknologiasta ja kerros sen yläpuolella.

IT-teknologian rooli on toimia taustalla mahdollistajana. Ennen dataa ja teknologiaa on omaksuttava dataohjattu yrityskulttuuri, jossa luotetaan dataan raaka-aineena päätöksenteossa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024