Kohti matkailun poststrukturalistista poliittista taloutta: Kriittisen kestävyyden näkökulma matkailukohteiden kehittämiseen Pohjois-Suomessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L2

Väitöksen aihe

Kohti matkailun poststrukturalistista poliittista taloutta: Kriittisen kestävyyden näkökulma matkailukohteiden kehittämiseen Pohjois-Suomessa

Väittelijä

Filosofian maisteri Outi Kulusjärvi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Maantieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Maantiede

Vastaväittäjä

Professori Edward Huijbens, Wageningen University & Research, Alankomaat

Kustos

Professori Jarkko Saarinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii muutoksia matkailukeskusten kehittämisessä

Matkailun kasvu ja kansainvälistyminen on nähty keskeisinä keinoina lisätä kuntien elinvoimaa harvaan asutuilla alueilla. Oulun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus haastaa käsityksen matkailukeskusten kasvusta selvänä merkkinä onnistuneesta kehitystyöstä.

Matkailumaantieteen tutkija Outi Kulusjärvi tarkastelee väitöskirjassaan Pohjois-Suomen matkailukeskusten kehittämistä ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Tutkimusta varten haastateltiin matkailuyrittäjiä ja kehittäjiä Rukan ja Ylläksen matkailualueilla.

Tutkimustulokset osoittavat, että matkailuelinkeinon sisällä on varsin erilaisia tapoja hyödyntää luonnonresursseja ja paikallista elinympäristöä matkailupalveluiden tuotannossa. On matkailuyrityksiä, joissa matkailu nähdään tapana elää pohjoisilla alueilla paikallisuutta arvostavasti ja luonnonympäristöä kunnioittaen. Keskuksen kasvu ja kyläympäristön voimakas muuttuminen eivät automaattisesti edistä heidän tapaansa harjoittaa elinkeinoaan.

Väitöstutkimus korostaa lisäksi, että toimet matkailun kestävyyden edistämiseksi eivät ole riittäviä, mikäli ne samaan aikaan nojaavat matkailukeskusten majoituskapasiteetin ja kansainvälisten matkailijamäärien kasvattamiseen lisääntyvän lentoliikenteen turvin. Aluekehittämisen tavoitteet Pohjois-Suomessa ovat siis osittain ristiriidassa ilmaston lämpenemisen vaatimien muutostoimien kanssa.

Matkailutoimijoilta vaaditaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla entistä vahvemmin kestävyyttä edistäviä toimia matkailukeskusten kehittämisessä. Ympäristönäkökulmat ja sosiaalisen kestävyyden tavoite asettavat uusia päämääriä myös matkailuyrittäjien yhteistyölle. Lisäämällä yhteistyösuhteita matkailualueella voidaan Kulusjärven mukaan edistää matkailun hyötyjen leviämistä mahdollisimman suurelle joukolle matkailutoimijoita. Matkailuverkostoissa tulisi lisäksi pystyä ottamaan huomioon matkailutoimijoiden toisistaan poikkeavat käsitykset toivottavasta matkailukehityksestä Pohjois-Suomessa.

Väitöskirja on julkaistu Nordic Geographical Publications -sarjassa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024