Kohti monikäyttöisiä julkisia näyttöjä kaupunkitiloissa: Suunnitteluavaruus sekä tapaustutkimuksia

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Kohti monikäyttöisiä julkisia näyttöjä kaupunkitiloissa: Suunnitteluavaruus sekä tapaustutkimuksia

Väittelijä

Diplomi-insinööri Marko Jurmu

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietotekniikan osasto

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Marcus Foth, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia

Kustos

Professori Jukka Riekki, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Julkisten näyttöjen suunnitteluun myös kulttuurin ja ihmisen käyttäytymismallien tuntemusta

Monikäyttöiset julkiset näytöt ovat uusi kaupunkitiloissa olevien julkisten näyttöjen konsepti. Nämä näytöt ovat nykyisiä passiivisia näyttöjä vuorovaikutteisempia ja niillä on uusia käyttötarkoituksia.

Väitöskirjassa tunnistetaan ja analysoidaan näiden uusien näyttöjen käyttöön liittyviä haasteita. Työ sisältää kahdesta osasta koostuvan teoreettisen viitekehyksen: kerroksittaisen suunnitteluavaruuden, jossa kartoitetaan konseptin haasteita ja mahdollisuuksia sekä esityksen konseptin käyttöprosessista kaupunkilaisten näkökulmasta.

Lisäksi väitöstyössä on kolme tapaustutkimusta. Ne esittelevät, miten suunnitteluavaruuden osia sekä käyttöprosessin mallia voidaan toteuttaa käytännössä. Ne auttavat myös hahmottamaan julkisten näyttöjen suunnittelun monimutkaisuutta tilanteissa, joissa keskitytään vain pääasiassa ihmisen ja tietotekniikan väliseen vuorovaikutukseen.

Tapaustutkimukset nostivat esille myös muiden kuin itse toiminnallisuuksiin liittyvien tekijöiden merkityksen aidoissa kaupunkitiloissa. Tärkeään rooliin nousivat etenkin niin kutsutut mentaalimallit, joiden kautta kaupunkilaiset hahmottavat julkisten näyttöjen olemassaoloa ja hyötyjä.

Työn tulosten perusteella monikäyttöisten julkisten näyttöjen konseptiin pohjautuvassa suunnittelussa tulee korostaa olemassa olevien urbaanien sosiokulttuuristen käytäntöjen roolia, jotta näyttöjen käytöstä saadaan luontevampaa ja ne voivat olla keskeisempi osa kaupunkikulttuuria.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024