Kokeellinen tutkimus kiven murtumisprosessivyöhykkeestä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, TA105

Väitöksen aihe

Kokeellinen tutkimus kiven murtumisprosessivyöhykkeestä

Väittelijä

maisteri Yang Qiao

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Kaivannaisalan yksikkö

Oppiaine

Kaivos- ja rikastustekniikka

Vastaväittäjä

apulaisprofessori Mikael Rinne, Aalto yliopisto

Kustos

professori Zongxian Zhang, Kaivannaisalan yksikkö

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kokeellinen tutkimus kiven murtumisprosessivyöhykkeestä

Selvittää kiven murtuman energiankulutuksen koostumusta ja ehkäistä mikrosäröilyn riskiä ydinjätteen, hiilidioksidin ja vedyn varastoinnissa sekä kiven murtumisen mekanismeja. Suoritettiin kokeellinen tutkimus kiven murtumisprosessivyöhykkeestä (FPZ). Tutkimuksessa FPZ:n teoreettinen pituus laskettiin käyttämällä J-integraalia yhdistettynä murtuman nivelsiteen jännitysjakaumaan. Siirtymät mitattiin koko prosessin ajan digitaalisen kuvakorrelaatioteknologian (DIC) avulla. Analysoimalla siirtymäjakaumia eri kuormitusvaiheissa kunkin näytteen murtunut nivelside jaetaan kolmeen vyöhykkeeseen: ehjä vyöhyke, halkeaman etenemisvyöhyke ja murtumaprosessialue (FPZ). FPZ:n pituus ja migraationopeus määritettiin ja halkeaman etenemisnopeus tutkittiin. FPZ:n mikrorakennetta tutkittiin käyttämällä optista mikroskopiaa, XRD- ja röntgenfotoelektronispektroskopiaa (XPS). FPZ ja tehollinen Youngin moduuli otettiin käyttöön halkeaman kärjen aukon siirtymän laskentamallien muokkaamiseksi.
Viimeksi päivitetty: 4.3.2024