Kollageeni XIII rintasyövässä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie -sali 101A (Aapistie 5A)

Väitöksen aihe

Kollageeni XIII rintasyövässä

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Charlotta Henriksson

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Soluväliaine ja hypoksia

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Tuula Kallunki, Kööpenhaminan yliopisto

Kustos

Professori Taina Pihlajaniemi, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kollageeni XIII rintasyövässä

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä ja sen ilmaantuvuus kasvaa. Keskimäärin yksi kahdeksasta naisesta sairastuu rintasyöpään. Vuosikymmenten aikana rintasyövän ennuste on parantunut muun muassa kehittyneiden hoitomuotojen vuoksi. Silti uusia biomarkkereita ja täsmälääkkeitä tarvitaan hoitojen kehittämiseksi. Kollageeni XIII (ColXIII) on solukalvolle kiinnittynyt molekyyli, jolla on tehtävä solujen adheesiossa. ColXIII:n ilmentyminen lisääntyy useissa kasvaimissa niiden muuttuessa pahanlaatuisiksi, mukaan lukien rintasyövässä. ColXIII on solukalvon proteiini, jonka ulkoinen osa voidaan irrottaa ja erittää soluja ympäröivään soluväliaineeseen. Väitöskirjatyön tavoitteena oli tutkia ColXIII:n tehtäviä rintasyövässä ja selvittää ColXIII:n solukalvolle kiinnittyneen muodon ja liukoisen soluväliaineeseen liittyneen muodon mahdollisia eroja syövän kehittymisessä. Tutkimuksessa käytettiin useita hiirimalleja, ihmisen rintasyöpäsoluja sekä avointa ihmisen rintasyöpätietokantaa.

Risteyttämällä rintasyövän geneettinen MMTV-PyMT-hiirimalli ColXIII-puutteisiin hiiriin ja hiiriin, joissa ColXIII esiintyy pelkästään solukalvomuotona, pystyimme tarkastelemaan ColXIII:n roolia rintasyövässä. MMTV-PyMT-hiirten rintarauhastuumorien liukoisen ColXIII:n määrä lisääntyi tuumorigeneesin edetessä. ColXIII-puutteisten rintasyöpähiirten primäärikasvainten kasvu hidastui, etäpesäkkeiden määrä väheni ja hiirten elinaika pidentyi. Liukoisen ColXIII:n puute rintasyöpähiirissä vähensi etäpesäkkeiden muodostumista, mutta ei hidastanut primäärikasvainten kasvua. ColXIII:n puute rintasyöpähiirissä johti kystisiin muutoksiin hyperplastisissa rintarauhaskasvaimissa ja kystinen ilmiasu oli erityisen selkeä, kun ColXIII ilmentyi pelkästään solukalvoilla. ColXIII-puutteisten hiirten rintarauhaskasvainten histologia oli erilaistuneempi kuin MMTV-PyMT-kontrollihiirten kasvainten. Vastavuoroiset syöpäsolusiirrot ColXIII-puutteisten ja normaalisti ColXIII:a ilmentävien hiirten välillä viittasivat siihen, että kasvainten mikroympäristön tuottamalla ColXIII:lla olisi myös rooli rintarauhaskasvainten kehittymisessä.

ColXIII:a tuotettiin runsaammin ihmisen kolmoisnegatiivisissa rintasyöpäsolulinjoissa kuin muita alatyyppejä edustavissa solulinjoissa ja ColXIII:n tuoton esto vähensi kolmoisnegatiivisten rintasyöpäsolujen jakautumista ja liikkumista. Liukoisen ColXIII:n lisääminen luminaalisille rintasyöpäsoluille johti mitogeeniaktivoidusta proteiinikinaasista riippuvaisten signalointireittien aktivaatioon, mutta ei vaikuttanut näiden solujen jakautumiseen tai liikkumiseen.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023