Kollageeni XVIII rintasyövässä ja sen hoidossa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie Auditorium (101A), Aapistie 5A

Väitöksen aihe

Kollageeni XVIII rintasyövässä ja sen hoidossa

Väittelijä

MSc Raman Devarajan

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Solujen ja soluväliaineen tutkimuksen yksikkö

Oppiaine

Molekyylilääketiede

Vastaväittäjä

Professori Klaus Elenius, Turun yliopisto

Kustos

Dosentti Ritva Heljasvaara, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Syöpäsolujen tuottaman kollageenin toiminnan estäminen parantaa täsmälääkkeiden tehoa

Rintasyöpään sairastuu vuosittain 2,1 miljoonaa ja kuolee yli puoli miljoonaa naista maailmassa. Vaikka rintasyövän kohdennetut lääkehoidot ovat merkittävästi kehittyneet, vastustuskyvyn kehittyminen uusille täsmälääkkeille on syöpähoitojen suuri haaste.

Kiinteä kasvain koostuu syöpäsoluista ja syövän mikroympäristön muista soluista sekä niitä ympäröivästä soluväliaineesta. Monet soluväliaineen rakennetta ylläpitävät proteiinit kuten erilaiset kollageenit säätelevät aktiivisesti syöpäkasvaimen kasvua ja taudin etenemistä. Tyypin XVIII kollageenia tuotetaan kiinteissä kasvaimissa, joissa sen korkea pitoisuus korreloi syövän etenemisen kanssa. On kuitenkin epäselvää, millä mekanismilla kollageeni XVIII edistää kasvaimen pahanlaatuisuutta.

Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin kollageeni XVIII:n merkitystä rintasyövässä käyttäen hyväksi ihmisen syöpäkudosnäytteitä, solu- ja hiirimalleja ja bioinformatiikan menetelmiä. Syöpäsolujen tuottaman kollageeni XVIII:n runsaus ennakoi keskimääräistä huonompaa ennustetta potilaalle. Kollageeni XVIII:n havaittiin säätelevän niiden kasvutekijäreseptorien toimintaa, jotka välittävät kasvusignaalin syöpäsoluille ja siten edistävän syöpäsolujen jakautumista ja liikkumista. Kollageeni XVIII:n havaittiin myös vahvistavan syöpäsolujen kantasoluominaisuuksia, jotka ylläpitävät syövän kasvua ja edistävät lääkeresistenssin kehittymistä. Merkittävä löydös osoitti, että kollageeni XVIII:n toiminnan estäminen tehosti EGFR/ErbB-kasvutekijäreseptoreihin kohdennettujen syöpälääkkeiden vaikutusta prekliinisissä solu- ja hiirikokeissa.

Tutkimus osoitti, että kollageeni XVIII on lupaava lääkekehitystyön kohde. Tulokset ennakoivat mahdollisuuksia hyödyntää kollageeni XVIII:n määrityksiä potilaiden kudos- tai verinäytteistä diagnostiikassa. Lisäksi sen toiminnan estämistä voidaan kenties hyödyntää rintasyövän hoidossa parantamaan tiettyjen täsmälääkkeiden tehoa, jopa silloin kun nämä lääkkeet synnyttävät vastustuskyvyn hoidolle.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024