Kollageenia sitovien α1- ja α2-integriinien rooli eturauhassyövässä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie sali

Väitöksen aihe

Kollageenia sitovien α1- ja α2-integriinien rooli eturauhassyövässä

Väittelijä

FM Sara Cruz

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Disease Networks

Oppiaine

Molekulaarinen solubiologia

Vastaväittäjä

professori Jorma Palvimo, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Aki Manninen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kollageenia sitovien α1- ja α2-integriinien rooli eturauhassyövässä

Maailmanlaajuisesti eturauhassyöpä on toiseksi yleisin diagnosoitu syöpä miehillä. Soluväliaine säätelee eturauhassyövän kehittymistä. Tärkeimmät reseptorit, joilla solu kiinnittyy soluväliaineeseen ovat integriinejä. Niiden tehtävänä on säädellä pahanlaatuisten syöpäsolujen jakautumista ja soluliikettä.
Tässä tutkimuksessa teimme meta-analyysin yhdistämällä tiedot yhdeksästä eturauhassyöpä-kohortista ja osoitimme, että vierekkäisten ITGA1- ja ITGA2 geenien hiljentäminen tai poistaminen on yhteydessä eturauhassyövän suurempaan uusiutumisen todennäköisyyteen ja huonompaan elinajan odotukseen. Lisäksi kokeet osoittivat, että molempien α1- ja α2-integriinien poistaminen hyvänlaatuisista eturauhasen epiteelisoluista (RWPE1) lisäsi kyseisten solujen syöpäpotentiaalia aktivoimalla soluliikettä ja invasiivisuutta vahvistavan epiteeli-mesenkyymi-transition (EMT). Tätä muutosta ohjasi lisääntynyt TGFβ-kasvutekijän eritys α1/α2-poistogeenisissä soluissa. Eläinkokeissa havaittiin, että nämä solut pystyivät muodostamaan mikrometastaaseja.
Lisäksi havaitsimme, että ITGA1 ja ITGA2 geenien ekspressiota säätelee TEA-Domeeni transkriptiotekijä 1 (TEAD1) geenin tuottama Tef-1. ChIP-qPCR analyysin avulla osoitimme useita sitoutumispaikkoja Tef-1:lle ITGA1 ja ITGA2 geenien läheisyydessä. TEAD1-geenin poisto eturauhassyöpäsoluista johti α1- ja α2-integriinien tasojen alenemiseen, sekä samanlaisiin funktionaalisiin muutoksiin mitä havaittiin α1/α2-poistogeenisissä soluissa. Tämä tutkimus osoittaa, että eturauhassyövän eteneminen korreloi alentuneiden α1- ja α2-integriinitasojen kanssa ja viittaa siihen, että Tef-1 on yksi näiden integriinien tärkeimmistä säätelijöistä. α1-integriini / a2-integriini / Tef-1-signalointiakselin aktiivisuutta voitaisiin mahdollisesti käyttää uutena prognostisena biomarkkerina eturauhassyövälle.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023