Kollageenin prolyyli-4-hydroksylointi ihossa. Rooli kudoksen rakenteessa, vaurioitumisen jälkeisessä vasteessa sekä integriinien sitoutumisessa.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali F101, Oulun yliopisto

Väitöksen aihe

Kollageenin prolyyli-4-hydroksylointi ihossa. Rooli kudoksen rakenteessa, vaurioitumisen jälkeisessä vasteessa sekä integriinien sitoutumisessa.

Väittelijä

Filosofian maisteri Kati Drushinin

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Biokemia ja molekyylilääketiede

Oppiaine

Biokemia ja molekyylilääketiede

Vastaväittäjä

Professori Mikko Lammi, Umeån yliopisto

Kustos

Professori Johanna Myllyharju, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kollageenin prolyyli-4-hydroksylaation merkitys kollageenisäikeiden muodostuksessa, soluväliaineen järjestäytymisessä ja vaurion jälkeisessä vasteessa hiiren ihossa

Tässä väitöskirjatyössä selvitettiin kollageeni prolyyli-4-hydroksylaasin (P4H) aktiivisuuden merkitystä hiirten ihossa ja haavan paranemisessa sekä puutteellisen entsyymiaktiivisuuden mahdollisia vaikutuksia muodostetuissa kollageenisäikeissä ja niiden biofysikaalisissa ominaisuuksissa.

Kollageenit ovat ihmiselimistön yleisimpiä proteiineja, jotka antava tukea ja kestävyyttä kaikille elimille ja kudoksille. P4H on entsyymi, jota tarvitaan lämmönkestävän, kolmoiskierteisen kollageenimolekyylin rakenteen saavuttamiseksi. Ihmisillä tunnistetut ensimmäiset mutaatiot P4H:n geenissä johtavat monikirjoiseen parantumattomaan sidekudossairauteen, johon liittyy muutoksia jänteissä, luissa, lihaksissa sekä silmissä.

Väitöskirjatyössäni osoitan geneettisesti muunneltuja hiiriä apuna käyttäen, että alentunut P4H aktiivisuus johtaa rakenteellisiin muutoksiin ihossa, alentuneeseen kollageenimäärään ja pienentyneeseen kollageenisäikeen poikkimittaan sekä hiusverisuonten tyvikalvojen laajentumiseen verinahassa. Havaittu sidekudoksen rakenteellinen poikkeavuus ihossa ei muuta haavan paranemisnopeutta, mutta johtaa voimakkaampaan tulehdusvasteeseen haavan tai ihon pinnan kemiallisen ärsytyksen myötä.

Solut ovat vuorovaikutuksessa kollageenien kanssa tiettyjen reseptorien välityksellä. Yhden reseptoriryhmän muodostavat kollageeniin tiettyjen kollageenisekvenssin kohtien välityksellä sitoutuvat integriinit. Tässä väitöskirjatyössä osoitan, että riittävän P4H -aktiivisuuden myötä saavutettu kestävä kollageenin kolmoiskierteinen rakenne on tärkeää kollageeni integriini interaktiossa.

Väitöskirjatyö tarjoaa uutta tietoa P4H entsyymiaktiivisuuden merkityksestä kollageenien synteesissä, kollageenisäikeiden muodostuksessa, ihon rakenteessa sekä toiminnassa. Väitöskirjatyö antaa myös uutta tietoa P4H:n merkityksestä kollageenin sitoutumisessa integriini-reseptorinsa kanssa ja sen roolista haavan paranemisessa sekä tulehdusvasteen aktivoitumisessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024