Kolmitoimisen entsyymin (MtTFE) substraattispesifisyys- ja -tunnelointiominaisuudet Myobacterium tuberculosis -bakteerin β-oksidaatiossa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie -sali (Aapistie 5A)

Väitöksen aihe

Kolmitoimisen entsyymin (MtTFE) substraattispesifisyys- ja -tunnelointiominaisuudet Myobacterium tuberculosis -bakteerin β-oksidaatiossa

Väittelijä

Insinööri, biotekniikka Subhadra Dalwani

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Proteiini- ja rakennebiologia

Oppiaine

Rakenneentsymologia

Vastaväittäjä

Professori Richard Charles Garratt, ​São Paulon yliopisto

Kustos

Dosentti Rajaram Venkatesan, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uutta toiminnallista tietoa Mycobacterium tuberculosis –bakteerin entsyymistä, joka isäntäsolun rasvoja pilkkomalla auttaa pitämään bakteerin hengissä infektion aikana

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) -bakteeri aiheuttaa tuberkuloosia ihmisillä. Tauti esiintyy pääasiassa keuhkoissa mutta se voi myös levitä muualle kehoon. Taudin eri vaiheissa bakteeri on isäntäsolussa alttiina eri ympäristöille ja ravintoaineille. Isäntäsolun rasvojen on osoitettu olevan tärkeitä bakteerin hengissä säilymiselle infektion eri vaiheissa. Tutkimuksessa pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, miten Mtb:n rasvojen pilkkomiseen osallistuva kolmitoiminen entsyymi toimii. Tutkimuksessa osoitetaan, että Mtb:n kolmitoiminen entsyymi suosii määrätyn tyyppisiä rasvoja sekä esitetään hypoteesi entsyymin toiminnasta.

Viimeksi päivitetty: 1.3.2023