Kolorektaalisyövän keuhkoetäpesäkkeiden hoito ja histopatologiset ennustetekijät

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun Yliopistollinen sairaala, luentosali 1, Kajaanintie 50

Väitöksen aihe

Kolorektaalisyövän keuhkoetäpesäkkeiden hoito ja histopatologiset ennustetekijät

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Topias Karjula

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Ilkka Ilonen, Helsingin Yliopisto

Kustos

Dosentti Olli Helminen, Oulun Yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kolorektaalisyövän keuhkoetäpesäkkeiden hoito ja histopatologiset ennustetekijät

Keuhkot ovat yksi yleisimmistä etäpesäkkeiden kohdekudoksista ja yleisin keuhkoetäpesäkkeiden lähde on kolorektaalisyöpä. Kolorektaalisyövän hoito ja ennustearvio perustuvat tumor-node-metastasis-levinneisyysluokitteluun ja se on myös luokiteltavissa kasvainten morfologian, mutaatioiden, ja elimistön immuunivasteen perusteella. Useiden primaarikasvaimista tunnistettavien riskitekijöiden merkitys niiden keuhkoetäpesäkkeissä tunnetaan huonosti.

Tämän väitöskirjan aineisto koostui kahdesta osasta: ensimmäiseen kohorttiin sisältyi Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) vuosina 2000–2020 leikatut keuhkoetäpesäkepotilaat, joiden tuloksia ja trendejä analysoitiin. Toinen kohortti sisälsi OYS:ssa ja Keski-Suomen keskussairaalassa vuosina 2000–2020 leikatut kolorektaalisyövän keuhkoetäpesäkepotilaat, joiden keuhkoetäpesäkkeistä ja suolistosyöpäleikkeistä analysoitiin morfologisia tekijöiden kuten kasvaimen silmuilun ja kasvainstroomasuhteen ja elimistön immuunivasteen vaikutusta potilaan ennusteeseen. Immuunivastetta arvioitiin analysoimalla leikkeistä T-solujen, makrofagien ja immuunivasteen vapauttajamolekyylien pitoisuutta, ja imusolu-rykelmien eli imukerästen pitoisuutta.

Osatöiden tulosten mukaan merkittävä osa epäillyistä keuhkoetäpesäkkeistä on uusia primaarikeuhkosyöpiä. Leikatuissa kolorektaalisyövän keuhkoetäpesäkkeissä silmuilulla ja kasvainstroomasuhteella ei ollut ennusteellista vaikutusta. Keuhkoetäpesäkkeiden T-soluvaste oli voimakkaampi aineiston primaarisyöpiin verrattuna ja T-soluvasteella oli vahvaa ennusteellista arvoa etäpesäkkeissä. Imukerästen ennustevaikutus oli heikkoa. Verrattuna primaarisyöpiin, makrofagit olivat keuhkoetäpesäkkeissä vahvemmin M2-polarisoituneita, ja niiden suurempi tiheys etäpesäkkeissä oli yhteydessä huonompaan ennusteeseen.

Väitöstutkimuksen osatyöt demonstroivat eroja kolorektaalisyövän keuhkoetäpesäkkeiden ja primaarisyövän välillä ja valottavat elimistön immuunipuolustuksen ennusteellista merkitystä etäpesäkkeissä. Tuloksilla on potentiaalisia kliinisiä sovellutuksia kolorektaalisyövän ja sen etäpesäkkeiden syöpähoitoja kehitettäessä.
Viimeksi päivitetty: 29.4.2024