Konfliktin monet kasvot: kansainvälisen lehdistön luomat mielikuvat Pohjois-Irlannin nälkälakosta 1981

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Keckmaninsali (HU106)

Väitöksen aihe

Konfliktin monet kasvot: kansainvälisen lehdistön luomat mielikuvat Pohjois-Irlannin nälkälakosta 1981

Väittelijä

Filosofian maisteri Erja Simuna

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, Historia

Oppiaine

Historia

Vastaväittäjä

Professori Leila Koivunen, Turun yliopisto

Kustos

Professori Kari Alenius, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Mielikuvien rooli kansainvälisessä uutisoinnissa

Yksi tapahtuma saatetaan uutisoida eri puolilla maailmaa eri tavoin. Väitöskirjassa tarkastellaan syitä erilaisten mediarepresentaatioiden syntyyn historiallisen kuvatutkimuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa mielikuva käsitetään ajattelua ja maailmankuvaa ohjaavana käsityksenä.

Tutkimustulosten perusteella uutisointi ei aina ole pelkästään raportointia, vaan media heijastelee paitsi omia myös ympäristönsä arvoja ja asenteita. Median luomilla mielikuvilla on siis monitahoinen tausta. On todennäköistä, että jo olemassa olevilla mielikuvilla on vaikutusta uutisoinnin luonteeseen ja uutisoitavalle tapahtumalle annettuun merkitykseen. Uutisointi sekä heijastelee että vaikuttaa: media uutisoi herkemmin tapahtumista, joilla koetaan olevan merkitystä.

Väitöskirjassa aihetta tarkastellaan tutkimalla Pohjois-Irlannin tasavaltalaisvankien nälkälakon uutisointia kansainvälisessä lehdistössä vuonna 1981. Lehdistö uutisoi lakon aikaisia tapahtumia eri tavoin ja painotuksin. Uutisointi ei perustunut pelkästään itse lakkoon ja siihen liittyneisiin tapahtumiin, vaan uutisointiin vaikuttivat myös historian kautta annetut merkitykset sekä esimerkiksi poliittiset ja kulttuuriset olosuhteet.

Historiallinen kuvatutkimus ei ota kantaa siihen, kenen uutisointi on oikeaa ja kenen väärää, vaan se auttaa selittämään ja ymmärtämään erilaisia näkemyksiä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024