Konkreettinen lähestymistapa kysynnän ja tarjonnan kestävään hallintaan muotiteollisuudessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali IT115

Väitöksen aihe

Konkreettinen lähestymistapa kysynnän ja tarjonnan kestävään hallintaan muotiteollisuudessa

Väittelijä

M.Eng. Shahriare Mahmood

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalouden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Dosentti Ilkka Sillanpää, Hegemonia Oy

Kustos

Professori Pekka Kess, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kestävä toimitusketjun hallinta muotiteollisuudessa

Väitöskirja esittelee konkreettisen kestävän kehityksen huomioivan lähestymistavan toimitusketjujen hallinnalle muotiteollisuudessa. Kestävä kehitys on kriittinen aihe tekstiiliteollisuuden toimitusketjuissa. Sen merkitys tunnustetaan niin arvoketjun kysynnän kuin tarjonnan puolellakin. Lukuisat ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset ovat ajankohtaisia yleisesti teollisuudessa, mutta kestävän kehityksen näkökulmia käsitellään usein hajanaisesti. Tekstiilien toimitusketjuun liittyvissä tutkimuksissa kestävää kehitystä ei ole käsitelty kokonaisvaltaisesti.

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli tarkastella toimitusketjun toiminnan kestävyyteen vaikuttavia kysymyksiä systemaattisesti. Tutkimuksessa korostui, että tuotteiden kestävyys on tässä yhteydessä kriittisintä ja sitä ei ole pidetty osana kestävän kehityksen kokonaisuutta. Tuotteiden kestävyys on olennainen kestävän kehityksen tarkastelunäkökulma, sillä se ohjaa erityisesti kestävyyden vaatimuksia toimitusketjuissa.

Väitöstyössä tutkittiin toimitusketjun prioriteetteja ja kestävyyden merkitystä sekä kysynnän että tarjonnan puolella toimitusketjuissa. Tutkimuksessa havaittiin, että kestävä kehitys nähdään yleiseksi suorituskyvyn kriteeriksi muiden tyypillisten toimitusketjun tekijöiden lisäksi.

Lisäksi tutkittiin kestävän kehityksen eri näkökulmia arvoketjun eri osissa. Arvoketjun eri osissa tehdyissä tapaustutkimuksissa havaittiin, että kestävä kehitys oli kärjessä koko toimitusketjussa ja että tuotteen kestävyys on tärkein tekijä.

Esitetty konseptuaalinen malli tarjoaa konkreettisen ehdotuksen kestävälle toiminnalle. Ehdotetun mallin painopisteet perustuvat sekä tehtyyn teoreettiseen laadulliseen analyysiin että tapaustutkimuksella todennettuihin painopistealueisiin. Tämä uusi käsitteellinen malli yhdessä kestävän kehityksen hierarkian kanssa tarjoaa tavan, jolla kysynnän ja tarjonnan hallintaa voidaan lähestyä vastuullisella tavalla, jossa tuotteen kestävyyden kanssa tarkastellaan myös sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia kestävyyden näkökohtia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024