Kontrollitiedon hallinta autonomisissa langattomissa järjestelmissä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Kontrollitiedon hallinta autonomisissa langattomissa järjestelmissä

Väittelijä

Diplomi-insinööri Markus Luoto

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietoliikenne

Oppiaine

Tietoliikenne

Vastaväittäjä

Professori Sasu Tarkoma, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Mika Ylianttila, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tulevaisuuden hajautetut verkkoratkaisut vaativat lisää älyä

Mobiilin Internet-liikenteen räjähdysmäinen kasvu ja langattomien verkkojen jatkuva jakautuminen useisiin tekniikoihin vaativat uusia ratkaisuja näiden verkkojen tehokkaaseen käyttöön. Tähän tarvitaan kuitenkin valtava määrä verkosta ja laitteista jatkuvasti kerättävää tietoa. Ratkaisuna yksinkertaiseen ja tehokkaaseen tiedonvälitykseen esitellään väitöskirjassa hajautettu Distributed Decision Engine -komponentti, joka mahdollistaa helposti laajennettavan tiedon jakelu-, analysointi- ja hallintajärjestelmän rakentamisen.

Tiedon tehokas hyödyntäminen on toinen keskeinen tekijä langattomien verkkojen hallinnassa, joten väitöskirjassa tutkitaan myös älykästä päätöksentekoa kerätyn tiedon pohjalta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että päätöksentekoa langattomien verkkojen hallinnassa voidaan parantaa älykkäillä algoritmeilla. Lisäksi hierarkialla sekä koordinoinnilla voidaan minimoida ristiriitaisten päätösten vaikutukset, jolloin verkot ja laitteet toimivat kokonaisuutena paremmin.

Käytännössä väitöskirjan esittelemien tekniikoiden avulla puhelin, tabletti tai tietokone voi automaattisesti valita käyttöönsä parhaan saatavilla olevan verkon tai useiden verkkojen yhdistelmän. Jos teleoperaattorit ja laitevalmistajat päättävät hyödyntää väitöskirjassa esiteltyjä tekniikoita tulevaisuuden verkoissa ja päätelaitteissa, näkyy tämä käyttäjälle langattomien verkkojen yli käytettävien palveluiden sujuvampana toimivuutena ja yhteyskatkosten vähenemisenä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024