Koreografian mallinnus sulautettujen järjestelmien alueella

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-Pohjola-sali (L 6)

Väitöksen aihe

Koreografian mallinnus sulautettujen järjestelmien alueella

Väittelijä

Magister of informatics Nebojša Taušan

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa (M3S) -tutkimusyksikkö

Oppiaine

Sulautetut järjestelmät

Vastaväittäjä

Professori Martin Höst, Lundin yliopisto, Ruotsi

Kustos

Professori Markku Oivo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusi kieli sulautettujen järjestelmien tanssin kuvaamiseksi

Koreografia kuvaa liikkeiden kokonaisuuden esittävissä taiteissa kuten baletissa tai taitoluistelussa. Viime vuosina koreografiaa on käytetty myös autoteollisuudessa, teollisissa valmistusprosesseissa, telealalla sekä muilla sulautettujen järjestelmien alueilla silloin kun tuotteet ovat ohjelmistojen ohjaamia. Erotuksena on kuitenkin se, että balettitanssijoiden liikkeiden sijaan koreografialla pyritään tallentamaan järjestelmän eri osien väliset vuorovaikutukset.

Tässä väitöskirjassa esitetty tutkimus keskittyy sulautettujen järjestelmien kehityksen koreografiaa kuvaavan kielen suunnitteluun, toteutukseen ja arvioimiseen. Suunnittelu ja arviointi pohjautuvat yhteistyöhön teollisten asiantuntijoiden kanssa, kun taas toteutus perustuu hyvin tunnettuihin teknologioihin sulautettujen järjestelmien alueella. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat vaatimukset koreografian mallinnuskielelle.

Tutkimus osoittaa, että esitettyjen vaatimusten perusteella suunniteltu kieli on sovellettavissa sulautettujen järjestelmien alueella. Lisäksi kielen avulla saavutetaan nopeampi kehitys ja tehdään vähemmän virheitä. Tutkimus tuo myös ilmi yleisimmät riskit kielen omaksumisessa käytäntöön ja esittää tapoja välttää nämä virheet.

Tämä tutkimus tehtiin osana ITEA2 AMALTHEA -tutkimusprojektia Tekesin tuella.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024