Korkeakouluopiskelijoiden näkökulmia oppimisanalytiikan käyttöön opiskelupolun tukena

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali L2

Väitöksen aihe

Korkeakouluopiskelijoiden näkökulmia oppimisanalytiikan käyttöön opiskelupolun tukena

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Anni Silvola

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oppiminen ja oppimisprosessit

Oppiaine

Kasvatuspsykologia

Vastaväittäjä

Professori Dirk Ifenthaler, Mannheimin yliopisto

Kustos

Professori Hanni Muukkonen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Korkeakouluopiskelijoiden näkökulmia oppimisanalytiikan käyttöön opiskelupolun tukena

Anni Silvolan kasvatuspsykologian alan väitöstutkimuksessa tarkasteltiin korkeakouluopiskelijoiden näkökulmia oppimisanalytiikan hyödyntämiseen opiskelun tukena. Väitöstutkimuksessa selvisi, että automaattista palautetietoa voidaan hyödyntää korkeakouluopinnoissa opiskelupolun tukena monipuolisesti.

Opiskelijoille tiedon sujuva liikkuminen toimijoiden välillä, tietoisuuden lisääntyminen heistä itsestään oppijoina, ratkaisukeskeiset palautenäkymät sekä yksilöllisten vaihtoehtojen näkyväksi tekeminen korostuivat neljänä keskeisimpänä oppimisanalytiikan tehtävänä sujuvan opiskelun edistämisessä. Automaattisen palautetiedon hyödyntämisessä korostuvat myös eettiset kysymykset. Opiskelijoiden näkökulmasta keskeistä olivat erityisesti yksityisyyteen, läpinäkyvyyteen, toimijuuteen, osallisuuteen ja tiedon hyödyntämisen valmiuksiin liittyvät teemat.

Erilaiset data-analytiikan ja tekoälyn sovellukset oppimisen tukena ovat herättäneet laajaa kiinnostusta. Oppimisanalytiikan avulla voidaan tarjota opiskelijoille henkilökohtaista tukea ja palautetietoa, jonka avulla omaan oppimiseen liittyvän toiminnan kehittäminen on mahdollista. Tällaiset työvälineet ovat erityisen tärkeitä korkeakouluissa, jotta voidaan tarjota riittävästi tukea yhä suuremmille opiskelijamäärille hybridioppimisen aikakaudella.

Tutkimuksissa on havaittu tarve ymmärtää opiskelijoiden näkökulmia oppimisanalytiikkaan entistä paremmin, jotta tarjottu palautetieto kohdentuisi tukemaan heidän toimintaansa merkityksellisillä tavoilla. Tässä monimenetelmätutkimuksen keinoin toteutetussa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin 180 opiskelijan näkökulmia oppimisanalytiikkaan. Tutkimuksessa tunnistettiin, että opiskelijoiden yksilöllisillä oppimisvalmiuksilla voi olla vaikutusta oppimisanalytiikan tarjoaman tuen koettuun hyödyllisyyteen.

Tutkimustulokset antavat ajankohtaista tietoa datapohjaisten teknologioiden hyödyntämisestä oppimisen tukena. Tulosten avulla voidaan suunnitella uusia tekoäly- ja oppimisanalytiikkasovelluksia opiskelun tueksi. Tuloksista on hyötyä myös korkeakoulujen teknologiatuettujen oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa. Ne antavat tärkeää tietoa esimerkiksi opettajille ja opinto-ohjaajille uusien teknologiatuettujen käytänteiden kehittämiseen.
Viimeksi päivitetty: 8.11.2023