Korrelaatio verkkokalvon verisuonien paksuuksien, hermosäiekerroksen ja näköhermon pään parametrien välillä Pohjois-Suomen syntymäkohortin silmätutkimuksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Leena Palotie - sali (Aapistie 5 A)

Väitöksen aihe

Korrelaatio verkkokalvon verisuonien paksuuksien, hermosäiekerroksen ja näköhermon pään parametrien välillä Pohjois-Suomen syntymäkohortin silmätutkimuksessa

Väittelijä

Silmätautien erikoislääkäri Mohamed Geneid

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö, MRC Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala.

Oppiaine

Silmätautioppi

Vastaväittäjä

Dosentti Hannele Uusitalo-Järvinen, Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopisto.

Kustos

Dosentti Johanna Liinamaa, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Korrelaatio verkkokalvon verisuonien paksuuksien, hermosäiekerroksen ja näköhermon pään parametrien välillä Pohjois-Suomen syntymäkohortin silmätutkimuksessa

Verkkokalvon verisuonet ovat elimistön ainoat verisuonet, jotka voi nähdä ja tutkia ilman invasiivisia menetelmiä, sillä verkkokalvon verisuonista ja näköhermosta voidaan saada tarkkoja valokuvia jopa ilman pupillien laajentamista. Verkkokalvon verisuonien paksuuksien analyysi tehdään silmänpohjavalokuvista tietyllä mittausohjelmistolla. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu yhteyksiä yleissairauksien (kuten diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, dementia ja Alzheimerin tauti) sekä tiettyjen silmäsairauksien (kuten glaukooma) ja verkkokalvon verisuonipaksuuksien välillä. Tässä tutkimuksessa arvioitiin verkkokalvon verisuonia ja hermosäikeitä keski-ikäisillä pohjoissuomalaisilla. Hermosäiekerroksen mittaukset tehtiin käyttämällä kolmea erilaista kuvantamislaitetta.
Aineistona oli Pohjois-Suomen syntymäkohortti, joista 3 070 henkilöä kävi silmätutkimuksissa.
Havaitsimme verkkokalvon hermosäiekerrospaksuuden, näköhermon pään parametrien ja verkkokalvon verisuonipaksuuksien välillä merkittäviä yhteyksiä. Kuvantamislaitteet antoivat erilaisia mittauksia verkkokalvon hermosäiekerroksen paksuudesta, koska ne käyttävät täysin erilaisia tekniikoita verkkokalvon hermosäiekerrospaksuuden mittauksessa.
Tutkimuksien löydökset voivat auttaa todentamaan varhaisen vaiheen silmä- tai yleissairauksia, joilla on vaikutuksia verisuonistoon tai hermosäiekerrokseen.
Viimeksi päivitetty: 13.11.2023