Kortisoli ja muut lisämunuaisen steroidit kriittisessä shokkiin liittyvässä vastasyntyneen sairaudessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, auditorio 12, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/62793716908?pwd=V09jR3VxZldsZjlYVTQvQXhqSVZSUT09

Väitöksen aihe

Kortisoli ja muut lisämunuaisen steroidit kriittisessä shokkiin liittyvässä vastasyntyneen sairaudessa

Väittelijä

M.Sc. Abdelmoneim Khashana

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, PEDEGO

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori T. Allen Merritt, Loma Lindan yliopisto, Kalifornia

Kustos

Professori Mika Rämet, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kortisoli ja muut lisämunuaisen steroidit kriittisessä shokkiin liittyvässä vastasyntyneen sairaudessa

Tutkimuksessa havaittiin, että vastasyntyneillä, joilla oli matala verenpaine, seerumin kortisolipitoisuudet eivät eronneet tilastollisesti konservatiivisesti hoidettujen vastasyntyneiden ja hoitoresistenttiin shokkiin joutuneiden vastasyntyneiden välillä. Tämä tulos oli odottamaton, koska kriittisesti sairailla vastasyntyneillä oletettiin olevan korkeampia kortisolin pitoisuuksia.

Edelleen näillä hoitoresistenteillä vastasyntyneillä, joilla oli mahdollisesti lisämunuaisen riittämätön stressivaste, kortisolin esiastepitoisuudet olivat korkeampia tasoltaan kuin hoitoon vastaavilla potilailla. Nämä pitoisuudeltaan lisääntyneet steroidiyhdisteet sijaitsivat proksimaalisesti reaktiotiestä, jota katalysoi 3β hydroksisteroididehydrogenaasientsyymi. Tämä viittaa siihen, että näillä hoitoresistenttiin shokkiin altistuneilla lapsilla tämä reaktiotien kohta saattoi rajoittaa kortisolin muodostumista. Näillä vastasyntyneillä oli lisäksi suotuisa kliininen vaste hydrokortisonihoitoon.

Tämä viittaa siihen, että lisämunuaisen stressivasteen vajaatoiminnalla, joka esiintyi hoitoresistenteillä potilailla, oli vaikutusta vakaviin kliinisiin oireisiin. Niinpä nestetäyttöihin ja inotrooppihoitoon reagoimaton shokki jopa täysaikaisilla tai lähes täysaikaisilla vastasyntyneillä, joilla on primaarisairauteen liittyvä hypotensio, saattaa olla seurausta kortisolin riittämättömästä synteesistä ja erittymisestä vereen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024