Kostea silmänpohjan ikärappeuma: ilmaantuvuus, esiintyvyys, hoidon tulokset ja elämänlaatu

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie -sali (101A), Lääketieteellinen tiedekunta (Aapistie 5A)

Väitöksen aihe

Kostea silmänpohjan ikärappeuma: ilmaantuvuus, esiintyvyys, hoidon tulokset ja elämänlaatu

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Ida Korva-Gurung

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Silmätaudit

Vastaväittäjä

Professori Kai Kaarniranta, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Nina Hautala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kostea silmänpohjan ikärappeuma: Kuinka yleinen se on ja miten potilaat hyötyvät sen hoidosta?

Kosteaa silmänpohjan ikärappeumaa sairastavien näön ennuste on merkittävästi parantunut verisuonten kasvutekijäestäjien (anti-VEGF) avulla. Tämä on erityisen tärkeää kehittyneissä maissa, missä silmänpohjan ikärappeuma on ikääntyvän väestön yleisin pysyvää näön heikkenemistä aiheuttava silmäsairaus.
Tässä väitöskirjatyössä keskityttiin tutkimaan kosteaa ikärappeumaa, sen esiintyvyyttä ja hoidon tuloksia sekä potilaiden elämänlaatua. Ensimmäisessä osatyössä tutkittiin kostean ikärappeuman esiintyvyyttä ja ilmaantuvuutta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tulokset osoittivat, että kostean ikärappeuman esiintyvyys vanhemmissa ikäryhmissä on noin 3 %, ja ilmaantuvuus on kasvanut merkittävästi viimeisen 15 vuoden aikana. Toisessa osatyössä tutkittiin anti-VEGF-hoidon pitkäaikaistuloksia. Havaittiin, että näöntarkkuus parani tai pysyi vakaana 90 %:ssa hoidetuista silmistä. Kolmas osatyö seurasi vuoden ajan kosteaa ikärappeumaa sairastavien potilaiden elämänlaatua. Tutkittavien näköön liittyvä elämänlaatu parantui, vaikka yleinen koettu elämänlaatu laski.
Viimeksi päivitetty: 24.5.2024