Kotitalouksien preferenssit energiahyödykkeisiin ja -palveluihin: Valintakoesovellus

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa TA105 (Arina-sali)

Väitöksen aihe

Kotitalouksien preferenssit energiahyödykkeisiin ja -palveluihin: Valintakoesovellus

Väittelijä

KTM Enni Ruokamo

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Taloustieteen, rahoituksen ja laskentatoimen yksikkö

Oppiaine

Taloustiede

Vastaväittäjä

Professori Anni Huhtala, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)

Kustos

Professori Rauli Svento, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kotitaloudet osana energiajärjestelmän ilmastoystävällisiä ratkaisuja

Valtaosa globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu energiantuotannosta. Myös kotitalouksien energiankulutuksella, mm. lämmityksen liittyen, on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja hillinnässä. Kotitalouksille on tarjolla monenlaisia pientalojen lämmitysjärjestelmiä. Valitsemalla energiatehokkaan lämmitysjärjestelmän kotitalous voi vähentää päästöjään merkittävästi.

Lisäksi kotitaloudet voivat yhä kasvavassa määrin osallistua sähkön kysyntäjoustolla eli joustavalla sähkönkulutuksella energiajärjestelmän resurssitehokkuuden parantamiseen sekä päästöjen ja kustannusten vähentämiseen. Kysyntäjousto on ollut tähän asti vähäistä.

Väitöstutkimuksessa selvitetään kotitalouksien suhtautumista energiatehokkaisiin lämmitysjärjestelmiin ja kysyntäjoustoon. Kotitalouksien mieltymyksien kartoittamisella edistetään ilmastoystävällisten ratkaisujen leviämistä. Tutkimusaineistot perustuvat laajoihin satunnaistettuihin kyselytutkimuksiin.

Tutkimuksessa havaitaan, että kotitalouksien suhtautumisessa eri lämmitysjärjestelmiin on runsaasti eroja. Tutkimuksessa tarkastellaan maalämpöä, poistoilmalämpöpumppuja, sähkö-, kauko- sekä puu- ja pellettilämmitystä. Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat investointi- ja käyttökustannukset, käyttömukavuus sekä lämmitysjärjestelmän ympäristöystävällisyys. Kotitaloudet myös suhtautuvat myönteisesti hybridilämmitykseen, jossa päälämmitysjärjestelmää on täydennetty tukilämmitysjärjestelmällä (esim. ilmalämpöpumpulla).

Tutkimuksen mukaan valtaosalla kotitalouksista on kiinteähintainen sähkösopimus ja vain harvalla kotitaloudella on käytössään pörssisähkösopimus, jossa sähkön hinta vaihtelee tunneittain. Kiinteähintaisen sähkösopimuksen valintaa perustellaan etenkin hinnoittelun ymmärrettävyydellä ja halulla välttää pörssisähkösopimukselle tyypillistä hintavaihtelua. Pörssisähkösopimukset tarvitsevat rinnalleen hyvän ja vaivattoman palvelukokonaisuuden.

Tuloksista selviää, että kotitaloudet ovat valmiimpia lämmityksen älykkääseen etäohjaukseen kuin käyttösähkön älykkääseen etäohjaukseen. Lisäksi kotitaloudet arvostavat kysyntäjouston mahdollistamia hiilidioksidipäästövähennyksiä, eli rahallisen korvauksen ohella myös muut arvot voivat lisätä kotitalouksien osallistumista kysyntäjoustoon.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024