Kouluikäisten keskosten keuhkofunktioon vaikuttavat varhaiset riskitekijät

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 12

Väitöksen aihe

Kouluikäisten keskosten keuhkofunktioon vaikuttavat varhaiset riskitekijät

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Eveliina Ronkainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, PEDEGO-tutkimusyksikkö, Lastentaudit

Oppiaine

Lastentaudit

Vastaväittäjä

Professori Sture Andersson, HUS, Lastenklinikka

Kustos

Professori Mika Rämet, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Pikkukeskosena syntyminen vaikuttaa keuhkojen toimintaan vielä kouluiässä

Keskosten tehohoito on kehittynyt viime vuosikymmeninä nopeasti, ja aiempaa epäkypsempänä syntyvät keskoset selviävät hengissä. Väitöskirjassa todetaan, että hoidossa tapahtuneista edistysaskelista huolimatta hyvin ennenaikainen syntymä vaikuttaa keuhkojen rakenteeseen ja toimintaan vielä kouluiässä.

Keuhkojen toiminnan alentuma on selvimmin havaittavissa niillä lapsilla, jotka keskosuuden lisäksi ovat altistuneet kohdunsisäiselle kasvuhäiriölle. Myös pikkukeskosen hengitysvaikeuden eli bronkopulmonaalisen dysplasian (BPD) sairastaneilla esiintyy toiminnallisia poikkeamia kouluiässä. BPD-taudin sairastaneilla havaittiin ohutleiketietokonekuvauksessa myös keuhkojen rakenteellisia muutoksia.

Väitöskirjan mukaan keskosina syntyneet lapset joutuvat täysiaikaisena syntyneitä ikätovereitaan useammin sairaalahoitoon erityisesti kahden ensimmäisen ikävuoden aikana. Yleisin syy sairaalahoitoon on hengityksen vinkumista aiheuttavat taudit. Jokapäiväiseen elämään vaikuttavia hengityselinoireita on kuitenkin vain harvoilla.

Väitöstutkimuksen perusteella keskosena syntyneiden lasten hengitysterveyttä on syytä seurata. Liikunta ja savuttomuus ovat erityisen tärkeitä keskosena syntyneille. Väitöstutkimukseen osallistui 88 pikkukeskosena syntynyttä ja 88 täysiaikaisena syntynyttä lasta Pohjois-Suomen alueelta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024