Koulutusintervention vaikutus opiskelijaohjaajien osaamiseen ohjata eri kulttuurisista ja kielellisistä taustoista tulevia sairaanhoitajaopiskelijoita kliinisen harjoittelun aikana

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie sali (101A), Aapistie 5A

Väitöksen aihe

Koulutusintervention vaikutus opiskelijaohjaajien osaamiseen ohjata eri kulttuurisista ja kielellisistä taustoista tulevia sairaanhoitajaopiskelijoita kliinisen harjoittelun aikana

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri TtM Ashlee Oikarainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Professori Hannele Turunen , Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Kristina Mikkonen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Sairaanhoitajien osaaminen ohjata eri kulttuureista tulevia opiskelijoita ja koulutuksen vaikutus osaamiseen

Maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaamiseen tarvitaan aikaa, osaamista ja uudenlaisia toimintatapoja

Suomea vaivaa krooninen sairaanhoitajapula, mikä näkyy pyrkimyksinä rekrytoida sairaanhoitajia ja alan opiskelijoita myös ulkomailta. Useat suomalaiset ammattikorkeakoulut tarjoavatkin hoitotyön ohjelmia, jotka on suunniteltu erityisesti maahanmuuttajaopiskelijoille.

Tutkimusten mukaan eri kulttuureista tulevat sairaanhoitajaopiskelijat kokevat haasteita erityisesti opiskeluun kuuluvien kliinisten harjoittelujaksojen aikana. Myös opiskelijoiden ohjauksesta vastaavat sairaanhoitajat ovat raportoineet, etteivät saa riittävästi aikaa ja tukea valmistautua tehtäväänsä maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaajana.

TtM Ashlee Oikarainen selvitti väitöstutkimuksessaan Suomen yliopistosairaaloissa työskentelevien sairaanhoitajien monikulttuurista ohjausosaamista. Tulokset osoittivat, että sairaanhoitajat arvioivat yleisesti opiskelijaohjausosaamisensa hyväksi, mutta kokivat haastavina muulla kuin omalla äidinkielellään tapahtuvat ohjaustilanteet.

Väitöstutkimuksessa suunniteltiin ja kehitettiin uudentyyppinen opiskelijaohjauskoulutus, joka sisälsi kulttuuriseen osaamiseen liittyvän osion. Tavoitteena oli kehittää sairaanhoitajien osaamista ohjata eri kulttuureista tulevia opiskelijoita. Sairaanhoitajat yhdestä Suomen yliopistollisesta sairaalasta osallistuivat uuteen opiskelijaohjauskoulutukseen. Verrokkina toimi tavanomaiseen opiskelijaohjauskoulutukseen osallistunut ryhmä sairaanhoitajia toisesta yliopistosairaalasta.

Uuteen opiskelijaohjauskoulutukseen osallistuminen osoittautui hyödylliseksi, ja sen todettiin vahvistavan sekä sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamista että kulttuurista osaamista. Sen sijaan osaamisen ylläpitäminen osoittautui ajan myötä haasteelliseksi. Tutkimuksen mukaan ohjaajien monikulttuurisen osaamisen ja motivaation ylläpitämiseksi tarvitaankin uudenlaisia strategioita ja toimintatapoja.

Sairaanhoitajien riittävä valmistaminen heidän rooliinsa eri kulttuurisista taustoista tulevien opiskelijoiden ohjauksessa voi edistää tehokkaiden, kulttuurisesti turvallisten kliinisten oppimisympäristöjen toteutumista, väitöstutkimuksessa todetaan. ”On tärkeää varmistaa, että kliiniset oppimisympäristöt ovat kulttuurisesti turvallisia opiskelijoille, potilaille ja hoitohenkilökunnalle. Sairaanhoitajille on annettava riittävästi aikaa, tukea ja resursseja, jotta he voivat menestyä sairaanhoitajaopiskelijoiden tukemisessa kliinisen harjoittelun aikana”, väittelijä korostaa.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023