Kraft ligniinin arvon nostaminen fraktioinnin ja osittaisen depolymerisoinnin avulla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa sali L10

Väitöksen aihe

Kraft ligniinin arvon nostaminen fraktioinnin ja osittaisen depolymerisoinnin avulla

Väittelijä

M.Sc.(Tech.) Environmental Engineering Werner Marcelo Goldmann Valdés

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Kemiallinen prosessitekniikka

Oppiaine

Chemical Process Engineering

Vastaväittäjä

Professori Raimo Alén, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Juha Tanskanen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ligniinin hyödynnettävyyden parantaminen miedoissa prosessiolosuhteissa

Ligniini on yksi kasvien merkittävimmistä rakenneosista, joka toimii eräänlaisena kasvien liimana sitoen kasvien kuidut yhteen. Ligniinin tehtävänä onkin antaa kasveille jäykkyyttä ja vahvuutta. Valmistettaessa selluloosaa ligniini on poistettava, jotta kuidut saadaan hyödynnettäväksi.

Yleisesti käytetyssä sulfaattiselluloosaprosessissa ligniini liuotetaan sellunkeitossa kemikaalien avulla. Normaalisti ligniini hyödynnetään energiana polttamalla se käytetyn keittokemikaalin, mustalipeän, kierrätyksen yhteydessä. Ligniinin hyödyntäminen energian ohella myös materiaalina on mahdollista. Ligniinin polyfenolirakenne tekee siitä potentiaalisen raaka-aineen biokemikaalien ja biopohjaisten materiaalien, kuten hartsien ja polyuretaanien valmistamiseen. Helpointa ligniinin hyödyntäminen olisi, mikäli se pilkottaisiin yksinkertaisiksi fenoleiksi. Ligniinin rakenne on kuitenkin hyvin kestävä, joten tämä vaatii hyvin korkeiden lämpötilojen ja korkean paineen käyttöä.

Tämän tutkimuksen tavoitteena olikin löytää yksinkertaisia ja miedoissa prosessiolosuhteissa käyttökelpoisia menetelmiä, joiden avulla ligniinin hyödynnettävyyttä voitaisiin parantaa. Tutkimuksessa havaittiin, että liuotinfraktioinnilla voidaan erottaa ligniinistä jakeita, jotka ovat ominaisuuksiltaan käyttökelpoisempia kuin alkuperäinen ligniini. Lisäksi havaittiin, että osittainen pilkkominen suhteellisen matalassa lämpötilassa ja paineessa voi lisätä ligniinin hyödyllisiä ominaisuuksia. Näiden modifioitujen ligniinien sovellutuskohteita voivat olla esimerkiksi biopolymeerit ja biokomposiitit.

Väitöskirja verkossa
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024