Kulttuurin vaikutus luovuuteen ideoinnissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L6, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Kulttuurin vaikutus luovuuteen ideoinnissa

Väittelijä

Taiteiden maisteri Zhengya Gong

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Jokapaikan tietotekniikka

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Yong Zeng , Concordian yliopisto, Kanada

Kustos

Apulaisprofessori Georgi V. Georgiev , Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kulttuurin vaikutus luovuuteen ideoinnissa

Luovuutta pidetään poikkeuksellisena kykynä ja tarpeellisena ihmisille. Siihen voivat vaikuttaa kulttuuri ja monet muut tekijät. Kulttuuri luo odotetut ajattelu- ja käyttäytymistavat ja määrittää sen, mikä on ja ei ole hyväksyttävää ja mitä pidetään oikeana tai vääränä. Yleisesti tunnustetaan, että kulttuurierot kuvaavat sitä, miten yksilöt ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja miten luovuus ja muotoilu ilmenevät heillä eri tavalla. Kulttuurin vaikutus luovuuteen on todistettu etenkin sen osalta, miten valtaetäisyys ja muut kulttuuriarvot vaikuttavat luovaan prosessiin. Tulokset eivät kuitenkaan ole ratkaisevia, ja ne edellyttävät lisätutkimusta muista kulttuuriarvoista. Tämän väitöskirjan ensimmäinen tavoite onkin tunnistaa kulttuurin ja luovuuden välinen suhde.

Lisäksi olisi hyödyllistä tutkia, miten kulttuurin vaikutuksia voitaisiin hyödyntää laajemmin luovuudessa. Digitaalisen teknologian kehittyminen on johtanut siihen, että virtuaalitodellisuuteen ja muihin digitaalisiin teknologioihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Aikaisemmat tutkimukset vahvistavat, että digitaaliteknologian sisällyttäminen muotoiluprosessiin voi lisätä yksilöllistä luovuutta. Siksi tämän väitöskirjan tavoitteena on tutkia luovuuteen kohdistuvia vaikutuksia digitaaliteknologioiden hyödyntämisen kautta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat virtuaalitodellisuuteen ja videoon perustuvat ärsykkeet, jotka pohjustavat luovuuteen liittyviä kulttuuriarvoja.

Väitöskirjassa tarkastellaan ensin kulttuurin ja luovuuden välistä suhdetta kokeilla, joissa pyritään tunnistamaan luovuuteen vaikuttavia kulttuurisia ulottuvuuksia. Sen jälkeen suunnitellaan ärsykkeitä kulttuuriseen pohjustamiseen integroiduilla digitaalitekniikoilla ja tehdään kaksi koetta, joissa pyritään vahvistamaan kulttuurisen pohjustamisen vaikutus muotoiluun ja luovuuteen. Lisäksi se vahvistaa keinoja, joilla digitaaliteknologioita voidaan integroida kulttuuriseen pohjustamiseen ja lisätä siten luovuutta muotoiluprosessissa.
Viimeksi päivitetty: 5.1.2024