Kvantitatiivisen virtsan NMR-metabolomiikan epidemiologiset sovellukset

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Väitöstilaisuus, johon kaikki, väittelijä, vastaväittäjä, kustos ja yleisö, osallistuvat etäyhteyden välityksellä

Väitöksen aihe

Kvantitatiivisen virtsan NMR-metabolomiikan epidemiologiset sovellukset

Väittelijä

Filosofian maisteri Tianqi Li

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Väestöterveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Epidemiologia

Vastaväittäjä

Professori Daniel Monleon, Valencian yliopisto

Kustos

Professori Mika Ala-Korpela, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kvantitatiivisen virtsan NMR-metabolomiikan epidemiologiset sovellukset

Tämä tutkielma keskittyy erityisesti kvantitatiivisen virtsan NMR- metabomiikan epidemiologisiin sovelluksiin. Perustuen tutkimusryhmämme kehittämään korkean suorituskyvyn virtsan NMR-metabomiikan alustaan, tämä tutkielma esittelee virtsan metaboliittien jakautumisen populaatiotasolla ja esittää perusteet tarkoituksenmukaiselle virtsan metaboliittipitoisuuksien normalisointistrategialle epidemiologisissa analyyseissä. Lisäksi tutkielma tutkii näiden metaboliittien yhteyksiä laajamittaisissa kohorttitutkimuksissa tehtyihin kliinisiin ja biokemiallisiin mittauksiin. Uudet laajat kvantitatiiviset virtsan metabolomiikkatiedot ja niiden liittyminen kliinisesti merkittäviin mittareihin tukevat virtsan metabolomiikan soveltamista laajoissa epidemiologisissa tutkimuksissa ja avaavat uusia näkökulmia munuaisten toimintaan sekä siihen liittyviin virtsan biomarkkereihin.

Virtsan metabolomi on kiinteästi sidoksissa munuaisten glomerulusten suodatukseen ja molekyylien takaisinabsorptioprosessiin. Tämä ilmentää useiden keskeisten biokemiallisten reittien merkitystä, jotka vaikuttavat kardiometaboliseen tilaan, suoliston mikrobien aineenvaihduntaan sekä ruokavalion ominaisuuksiin. Siksi yksityiskohtaiset kvantitatiiviset tiedot virtsan metaboliiteista mahdollistavat munuaisten toiminnan arvioinnin ja sen analysoinnin erilaisissa metabolisissa olosuhteissa.
Viimeksi päivitetty: 23.2.2024