Laajennettavien 3D virtuaalitilojen energiatehokas visualisointi mobiililaitteella

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

IT115, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Laajennettavien 3D virtuaalitilojen energiatehokas visualisointi mobiililaitteella

Väittelijä

Diplomi-insinööri Jarkko Vatjus-Anttila

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietotekniikka

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Tapio Takala, Aalto yliopisto

Kustos

Professori Juha Röning, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Energian säästöä mobiilisovelluksiin yksinkertaistamalla grafiikkaa automaattisesti

Tämä työ tutkii sellaisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät kolmiulotteista grafiikkaa sovelluksen visualisointiin. Kyseinen grafiikkatyyppi on mobiililaitteelle raskas hallita varsinkin jos sovellus, jossa grafiikkaa käytetään on tarkoitettu samalla myös mobiililaitetta suorituskykyisemmälle tietokoneelle. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi kolmiulotteiset virtuaalitilat tai -pelit. Grafiikan sisältöä voi muokata ennenkuin se toimitetaan mobiililaitteelle ja suotuisassa tapauksessa sovelluksen ajaminen ei ole enää niin raskasta. Tämä johtaa energiansäästöön sekä siten myös pidempään sovellusten käyttöaikaan ja parempaan loppukäyttäjäkokemukseen. Grafiikan muokkaus voi kuitenkin loppukäyttäjän kannalta tuottaa epäsuotuisan lopputuloksen, koska automaattisessa muokkauksessa on mahdollista, että alkuperäisen grafiikan laatu heikkenee.

Työssä tutkittiin menetelmiä myös tästä näkökulmasta: kuinka paljon grafiikkaa voi muokata ennenkuin loppukäyttäjät eivät enää siitä pidä. Työ tutkii menetelmiä, joilla grafiikkaa voi ja kannattaa muokata sekä myöskin sitä, missä kohtaa grafiikan toimitusketjua muokkaus kannattaa toteuttaa. Lopputuloksissa esitellään ehdotus sovellusrakenteesta, jossa muokkausmenetelmät on otettu huomioon sekä esitellään mittaustuloksia. Lisäksi todennetaan, että jopa 50% vähäisempi energiankulutus on mahdollista saavuttaa käyttäen kolmiulotteista virtuaalitilasovellusta, kun työn esittelemät menetelmät ovat käytössä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024