Laatu avoimeen tietoon pohjautuvassa digitaalisten palvelujen ekosysteemissä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali TS101

Väitöksen aihe

Laatu avoimeen tietoon pohjautuvassa digitaalisten palvelujen ekosysteemissä

Väittelijä

Filosofian maisteri Anne Immonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Tomi Männistö, Helsingin yliopisto

Kustos

Dosentti Eila Ovaska, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Laatu avoimeen tietoon pohjautuvassa digitaalisessa palveluekosysteemissä

Yhä suurempi osa nykyisistä ohjelmistoista tarjotaan käyttäjille digitaalisina palveluina. Digitaaliset palvelut ovat tyypillisesti tietoverkkoihin hajautettuja palveluja, jotka vastaavat dynaamisesti palvelunkäyttäjien monimutkaisiin ja jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Koska ihmisillä on nykyisin pääsy internetiin kaikkialta, erityisesti mobiililaitteiden avulla, he olettavat näiden palvelujen olevan aina saatavilla sekä toimivan luotettavasti, ilman keskeytyksiä.

Palveluntarjoajien kiinnostus avoimeen tietoon on viime aikoina lisääntynyt huomattavasti, ja avoimen tietoon perustuvia digitaalisia palveluja on alkanut ilmestyä markkinoille. Avoimen tiedon on huomattu tarjoavan paljon hyötyjä palveluntarjoajille, kuten uusia ideoita, palveluja ja dataan pohjautuvaa sisältöä sekä vahvistusta ja tukea yrityksen päätöksentekoon.

Digitaalinen palvelunkehitys itsessään on siirtymässä kohti avoimia innovaatio- ja yhteiskehitysympäristöjä, joita kutsutaan ekosysteemeiksi. Ekosysteemi tukee toimijoidensa liiketoimintaa ja tarjoaa myös tukea, kuten olemassa olevaa tietämystä ja tukipalveluja, joita eri toimijat voivan hyödyntää omassa toiminnassaan.

Tämä väitöskirja keskittyy digitaalisten palvelujen laatuun avointa tietoa hyödyntävässä digitaalisessa palveluekosysteemissä. Tutkimuksen pääkontribuutio on avoimeen tietoon perustuvien digitaalisten palvelujen ekosysteemikonsepti, joka tarjoaa tarvittavan tietämyksen ja aputoiminnot, joiden avulla digitaalisten palvelujen tarjoaja voi saavuttaa laatuvaatimukset ja varmistua myös palvelussa käyttämänsä avoimen tiedon laadusta.

Konsepti sisältää laatukeskeisen palvelunkehitysmallin, joka mahdollistaa palvelun innovoinnin ja kehityksen yhdessä muiden ekosysteemin toimijoiden kanssa. Konsepti tarjoaa myös tietämyksen, jota voidaan hyödyntää palvelunkehityksessä ja ympäristön, joka tarjoaa tietämysmallit ja tukipalvelut ja mahdollistaa niiden hyödyntämisen. Lisäksi ekosysteemi tukee siirtymistä avoimeen liiketoimintamalliin, tarjoaa tukea avoimen tiedon laadunvarmistukseen sekä mahdollistaa kommunikoinnin eri ekosysteemin toimijoiden välillä.

Kehitetty konsepti on yleinen ja mukautettavissa eri sovellusalueille. Digitaalisten palvelujen kehitys voidaan mukauttaa esimerkiksi terveydenhoidon, energian tai liikenteen sovellusalueelle käyttämällä sovellusaluekohtaista mallia yhdessä yleisen tietämysmallin kanssa. Kehitetty ekosysteemikonsepti on varmennettu asteittain toteuttamalla osittaisratkaisuja eri sovellusalueiden ongelmiin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024