Lähi-infrapunaspektroskopian yhdistäminen multimodaaliseen neurokuvantamiseen samanaikaisesti. Sovellukset ja uudet havainnot

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 7

Väitöksen aihe

Lähi-infrapunaspektroskopian yhdistäminen multimodaaliseen neurokuvantamiseen samanaikaisesti. Sovellukset ja uudet havainnot

Väittelijä

Diplomi-insinööri Vesa Korhonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Oppiaine

Radiologia ja optoelektroniikka

Vastaväittäjä

Dosentti Raimo Silvennoinen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Dosentti Vesa Kiviniemi, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uuden sukupolven multimodaalinen neurokuvantamisjärjestelmä mahdollistaa aiempaa tarkemman aivotutkimuksen

Aivosairauksien tehokas hoito edellyttää sairauteen johtavien mekanismien mahdollisimman varhaista havaitsemista ja niihin puuttumista. Toiminnallisella kuvantamisella on mahdollista havaita uusia, tautitiloja edeltäviä muutoksia ennen varsinaisten oireiden tai todettavan sairauden syntymää, kuten esimerkiksi häiriöitä glymfaattisen järjestelmän pulsaatiomekanismeissa. Tässä väitöstyössä tutkittiin lähi-infrapunaspektroskopian soveltuvuutta aivojen toiminnallisessa mittaamisessa osana uutta multimodaalista neurokuvantamisjärjestelmää.

Tutkimuksessa yhdistimme toiminnalliseen magneettikuvaukseen multimodaalisen mittausjärjestelmän, joka pitää sisällään samanaikaisesti mitattavan lähi-infrapunaspektroskopian, aivosähkökäyrän, jatkuva-aikaisen, kajoamattoman verenpaineen mittauksen sekä anestesiamonitoroinnin ajallisesti synkronoituna. Lisäksi synkronoimme järjestelmään uuden, ultra-nopean toiminnallisen magneettikuvaussekvenssin, magneettiresonanssienkefalografian (MREG), joka nyt myös mahdollistaa sydämestä ja hengityksestä johtuvien pulsaatioiden kuvantamisen aivokudoksesta.

Tutkimuksessa kehitetyllä uuden sukupolven neurokuvantamisjärjestelmällä onnistuttiin kuvantamaan useita eri potilasryhmiä sekä terveitä koehenkilöitä. Tutkimuksemme vahvistivat havainnot aivojen toiminnallisen kytkeytymisen merkittävästä ajallisesta huojunnasta. Lisäksi lähi-infrapunaspektroskopian ja aivosähkökäyrän samanaikainen mittaaminen mahdollisti ensimmäistä kertaa ihmisen veriaivoesteen aukeamisen monitoroinnin keskushermostolymfoomapotilaiden hoidossa.

Väitöskirjatutkimuksen aikana toteutettu uuden sukupolven multimodaalinen neurokuvantamisjärjestelmä mahdollistaa aivojen aiempaa nopeamman ja tarkemman tutkimisen, mikä avaa uusia mahdollisuuksia havaita aivojen sairauksia ennen vakavien vaurioiden syntymistä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024