Lannerangan Modic-muutosten perinnöllisyys, morfologia ja yhteys alaselkäkipuun

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, Kastellin tutkimuskeskuksen auditorio, Aapistie 1

Väitöksen aihe

Lannerangan Modic-muutosten perinnöllisyys, morfologia ja yhteys alaselkäkipuun

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Juhani Määttä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, fysiatria

Oppiaine

Fysiatria

Vastaväittäjä

Dosentti Timo Pohjolainen, Helsinki Hospital

Kustos

Professori Jaro Karppinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Alaselän nikamien tulehdusmuutokset ovat yhteydessä selkäkipuun

Alaselän Modic-muutokset ovat yhteydessä arkielämää hankaloittavaan selkäkipuun sekä selkävaivasta aiheutuvaan toimintakyvyn laskuun. Modic-muutosten suurempi koko ja lukumäärä lisäävät oireiden voimakkuutta. Myös muutosten alatyypeissä on eroa.

Modic-muutokset ovat selkärangan luisten nikamien ylä- tai alaosissa sijaitsevia muutoksia, jotka näkyvät magneettikuvissa. Muutokset voidaan jakaa kolmeen alatyyppiin, joista tyypin 1 muutokset kuvaavat tulehduksellista muutosta. Vaikka muutosten on todettu olevan yleisempiä alaselkäkipupotilailla verrattuna oireettomiin henkilöihin, ei niiden itsenäistä yhteyttä alaselkäkipuun ole pystytty kunnolla todistamaan.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin Modic-muutosten perinnöllisyyttä sekä tarkempaa rakennetta ja ilmentymistä alaselässä. Tavoitteena oli lisäksi tutkia ovatko muutokset yhteydessä arkielämää hankaloittavaan selkäkipuun sekä huonompaan toimintakykyyn.

Väitöskirjassa tutkittiin kahta mittavaa väestöpohjaista aineistoa maailmalta; pääosin naispuolisista kaksosista koostuvaa TwinsUK-aineistoa Yhdistyneestä kuningaskunnasta sekä vapaaehtoisten aikuisten aineistoa Hongkongista. Lannerangan magneettikuvaukset suoritettiin alkutilanteessa sekä osalta TwinsUK-aineiston henkilöiltä kymmenen vuotta myöhemmin. Myös useita eri kyselyitä hyödynnettiin. TwinsUK-aineistosta alkutilanteen tiedot olivat käytettävissä yli 800 henkilöltä ja Hongkongissa jopa yli 1500 henkilöltä.

TwinsUK-aineistossa Modic-muutosten esiintyvyys oli 32 % ja ilmaantuvuus kymmenen vuoden aikana 22 %. Hongkongin aineistossa esiintyvyydeksi todettiin 22 %, joista valtaosa oli tyypin 2 muutoksia. Modic-muutokset olivat yhteydessä ikääntymiseen sekä ylipainoon. Modic-muutosten perinnöllisyyden todettiin olevan 30 %. Muutokset esiintyivät lähes aina välilevyjen rappeuman ja pullistumien yhteydessä. Tyypin 1 muutokset olivat voimakkaammin yhteydessä rappeumamuutoksiin kuin tyypin 2 muutokset.

Modic-muutosten todettiin olevan yhteydessä molemmissa aineistoissa arkielämää hankaloittavaan sekä pitkittyneeseen, voimakkaaseen alaselkäkipuun. Tyypin 1 muutokset olivat hieman voimakkaammin yhteydessä kipuun, kun taas tyypin 2 muutokset olivat voimakkaammin yhteydessä alaselkäkivusta johtuvaan toimintakyvyn laskuun. Muutosten suurempi koko ja lukumäärä voimistivat yhteyttä sekä kipuun että huonompaan toimintakykyyn.

Modic-muutokset ovat yhteydessä alaselkäkipuun sekä huonompaan toimintakykyyn. Muutokset selittävät kuitenkin vain osan alaselkäkipuoireista ja niitä esiintyy myös täysin oireettomilla henkilöillä. Näin ollen Modic-muutostenkin osalta kuvantamislöydösten tulkinnassa potilaille pitää olla varovainen.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023