Lapsena nielurisaleikkauksella hoidetun PFAPA (periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis ja adenitis) -oireyhtymän ennuste ja etiologiset tekijät

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollisen sairaalan luentosali 7

Väitöksen aihe

Lapsena nielurisaleikkauksella hoidetun PFAPA (periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis ja adenitis) -oireyhtymän ennuste ja etiologiset tekijät

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Ulla Lantto

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Anne Pitkäranta, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Olli-Pekka Alho, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lapsena nielurisaleikkauksella hoidetun jaksokuumeen (PFAPA) ennuste ja etiologiset tekijät

Jaksokuume eli PFAPA-syndrooma (periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis ja adenitis) on yleensä alle viisivuotiaana alkava oireyhtymä, jossa muutaman päivän kuumejaksot toistuvat hyvin säännöllisesti kerran kuukaudessa. Kuumevaiheeseen liittyy klassisesti suun limakalvojen rakkulointia, nielutulehdusta tai kaulan imusolmukesuurentumia. Taudin syytä ei tiedetä, mutta nielurisaleikkaus on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi. Tutkimuksessa todettiin, että nielurisaleikkauksen teho säilyi erittäin hyvin yhdeksän vuoden seurannan aikana. Lapsena jaksokuumetta sairastaneet pysyivät myös hyvin terveinä nielurisaleikkauksen jälkeen eikä heidän terveydentilansa tai kasvunsa eronnut muista saman ikäisistä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että kaikilla jaksokuumepotilailla ei esiinny lainkaan liitännäisoireita, ja että oireyhtymä saattaa alkaa myös viiden ikävuoden jälkeen. Diagnostisissa kriteereissä tulisikin painottaa säännöllistä kuumeilua ilman ikäkriteereitä tai vaatimusta liitännäisoireista. Jaksokuumeen aiheuttajan ja tautimekanismin selvittämiseksi PFAPA-potilaiden nielurisoja verrattiin muista syistä nielurisaleikkaukseen tulleiden lasten nielurisoihin. Nielurisojen mikrobisto jaksokuumetta sairastaneilla on selvästi erilainen kontrollipotilaiden risoihin verrattuna. Biofilmimuodostusta havaittiin enemmän jaksokuumepotilaiden risoissa, kuten myös Candida albicans -hiivasientä sekä syanobakteereita. Sen sijaan Stafylococcus aureusta, varicella zoster - ja herpes simplex -viruksia oli enemmän kontrolleilla. Erot nielurisojen mikrobistossa voivat liittyä jaksokuumeessa havaittuihin immunologisiin muutoksiin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024