Laskennallisia menetelmiä kuvapohjaisen datan hyödyntämiseen paperiradan profiilisäädössä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Väitöksen aihe

Laskennallisia menetelmiä kuvapohjaisen datan hyödyntämiseen paperiradan profiilisäädössä

Väittelijä

Diplomi-insinööri Markku Ohenoja

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Säätötekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Automaatiotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Erik Dahlquist, Mälardalen University, Ruotsi

Kustos

Professori Kauko Leiviskä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Menetelmiä paperikoneen automaattisen laadunhallinnan kehittämiseksi

Väitöskirjassa on tutkittu kuinka paperinvalmistusprosessin automaattisen laadunhallinnan suorituskykyyn voidaan vaikuttaa erilaisilla mittausjärjestelyillä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista uutta informaatiota kuvantava mittaus voisi tarjota laadunvalvontaan ja haasteelliseksi tunnettuun laatusuureiden jatkuvatoimiseen profiilisäätöön. Erityisen mielenkiintoinen vaihtoehto olisi hyödyntää olemassa olevia vianilmaisujärjestelmiä paperiradan kuvantavaan mittaamiseen. Vaikkakin kamera- ja informaatioteknologian kehitys mahdollistaa kuvatiedon keräämisen, vaatii kuvatiedon hyödyntäminen informaation jalostamista kuvaamaan paperin laatusuureita, kuten neliömassaa tai kosteuspitoisuutta.

Tutkimuksessa esitettiin ongelmaan soveltuvia laskennallisia menetelmiä mittaustiedon yhdistelemiseen sekä mittausten mahdollistamien säätöstrategioiden toteuttamiseen. Simulointityökaluja hyödyntämällä työssä osoitettiin, että uuden mittaustiedon avulla voidaan havaita profiilivaihteluita, joita on vaikea tai mahdoton havaita nykyisillä mittausjärjestelyillä.

Uuden mittausinformaation avulla neliömassaprofiilien säätöstrategioita voitiin kehittää ja profiilisäätöjen dynaamista suorituskykyä kasvattaa merkittävästi. Esitetyillä ratkaisuilla olisi mahdollista vähentää paperin laatusuureiden vaihtelua paperikoneella, parantaa siten valmistettavan tuotteen tasalaatuisuutta ja edesauttaa paperi- ja painokoneen ajettavuutta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024