Lasten uveiitit - vallitsevuus, ilmaantuvuus, epidemiologia, näkötulokset, hoito ja silmäkomplikaatiot

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

OYS luentosali 3

Väitöksen aihe

Lasten uveiitit - vallitsevuus, ilmaantuvuus, epidemiologia, näkötulokset, hoito ja silmäkomplikaatiot

Väittelijä

LL, silmätautien erikoislääkäri Mira Siiskonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen yksikkö

Oppiaine

Silmätaudit

Vastaväittäjä

dosentti Hannele Uusitalo-Järvinen, Tampereen yliopisto

Kustos

professori Nina Hautala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lasten silmän suonikalvoston sairaudet - yleisyys, aiheuttajat, näkötulokset, hoito ja silmäkomplikaatiot

Lasten uveiitti eli silmän suonikalvoston tulehdus on harvinainen, yleensä pitkäaikainen ja oireeton molempien silmien sairaus. Lasten uveiittia on usein vaikea todeta ja hoitaa johtuen nuoren iän aiheuttamista haasteista. Pitkäaikainen ja raju tulehdus voi aiheuttaa pysyvästikin näköä heikentäviä lisäsairauksia kuten kaihia, silmänpainetautia, keskeisen verkkokalvon turvotusta sekä toiminnallista heikkonäköisyyttä eli ”laiskan silmän”.
Väestöpohjaisessa tutkimuksessa selvitimme lasten uveiittien vallitsevuutta, ilmaantuvuutta ja taustalla olevia syitä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuosina 2008‒2017. Lasten uveiittien vallitsevuus ja ilmaantuvuus lisääntyivät sekä tytöillä että pojilla viimeisen vuosikymmenen aikana. Pääosin sairauden taustalla olivat muut kuin infektiiviset syyt. Altistavina tekijöinä uveiitille olivat nuori ikä, naissukupuoli ja lastenreuma.
Pitkittäistutkimuksessa vertasimme näkötuloksia ja lääkityksen vaikutusta silmäsairauden aktiivisuuteen lapsilla, joilla uveiitin taustalla oli lastenreuma, niihin lapsiin, joilla ei ollut perussairautta. Näkötulokset olivat hyvät molemmissa ryhmissä, vain muutamalla lapsella oli toisen silmän näkö pysyvästi heikentynyt. Näkövammaisuutta ei esiintynyt tutkittujen lasten joukossa. Parantunut hoito, tehokkaat reumalääkkeet ja biologiset lääkkeet parantavat lasten uveiittien näköennustetta.
Viimeisessä osatyössä vertasimme lastenreumaan liittyvän uveiitin ja perusterveiden lasten uveiittien aiheuttamia lisäsairauksia keskenään. Yleisimmät lisäsairaudet olivat silmänpainetauti, koholla oleva silmänpaine ja kaihi. Lastenreumaan liittyvässä uveiitissa oli vähemmän näköä uhkaavia lisäsairauksia kuin perusterveiden ryhmässä. Kirurgisen hoidon ennustekijöitä olivat aktiivinen lastenreumaan liittyvä uveiitti, nuori ikä uveiittiin sairastuessa sekä naissukupuoli. Lastenreumapotilaiden uveiittiseulonta ja kehittynyt uveiittien hoito on parantanut lasten uveiittien näköennustetta huolimatta silmäsairauden lisäsairauksista.
Viimeksi päivitetty: 29.4.2024