Lastenreuman ennuste: Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kuolleisuus ja psykiatrinen sairastavuus tapaus-verrokki tutkimuksen näkökulmasta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

luentosali 12, Oulun yliopistollinen sairaala

Väitöksen aihe

Lastenreuman ennuste: Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kuolleisuus ja psykiatrinen sairastavuus tapaus-verrokki tutkimuksen näkökulmasta

Väittelijä

lääketieteen lisensiaatti Minna Kyllönen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

lääketiede

Vastaväittäjä

dosentti Silja Kosola, Helsingin yliopisto

Kustos

dosentti Paula Vähäsalo , Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten lastenreumapotilaiden psyykkinen sairastavuus ja kuolleisuus

Lastenreuman eloonjäämisennuste on parantunut tämän vuosituhannen aikana. Kroonisella sairaudella kuten lastenreumalla on kuitenkin vaikutusta eri-ikäisten lasten ja nuorten psyykkiseen kehitykseen ja mielenterveyteen.
Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa lastenreumapotilaiden kuolleisuutta, kuolinsyitä, mielenterveyden-ja käyttäytymisen häiriöitä sekä psyykelääkkeiden käyttöä verrattuna iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen kaltaistettuun väestöön (verrokit). Tutkimusmateriaali tähän tapaus-verrokkitutkimukseen kerättiin kansallisista rekisterereistä.
Tietääkseni tämä on ensimmäinen rekisteritutkimus, jossa on kartoitettu lastenreumapotilaiden kaikki mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ja psyykenlääkkeiden käyttöä. Tutkimustulosten perusteella kuoleman riskissä ei ollut eroa verrokkeihin, mutta lastenreumapotilailla, erityisesti naispotilailla, oli verrokkeja suurempi riski sairastua psykiatriseen sairauteen. Kolme yleisintä häiriöitä olivat: ahdistushäiriöt, mielialahäiriöt ja lapsuusiän käytös-ja tunnehäiriöt. Lisäksi lastenreumapotilaat ostivat enemmän psyykenlääkkeitä erityisesti masennuslääkkeitä verrattuna verrokkeihin.
Yhteenvetona voidaan todeta, että lastenreumapotilaiden hoidossa on tarvetta lasten ja nuorten mielenterveyden tilan arvioinnille. Lisäksi on tarvetta moniammatilliselle yhteistyölle reumatologien ja psykiatrien kesken.
Viimeksi päivitetty: 26.5.2023