Leikkaushoitoon liittyviä ravitsemusnäkökulmia

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Seinäjoen keskussairaalan iso auditorio

Väitöksen aihe

Leikkaushoitoon liittyviä ravitsemusnäkökulmia

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Heli Helminen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston tutkijakoulu

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Maaret Castrén, Helsingin yliopistosairaala

Kustos

Dosentti Juha Saarnio, Oulun yliopistosairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Leikkaushoitoon liittyviä ravitsemusnäkökulmia

Hiilihydraattitankkauksesta ennen leikkausta on hyötyä. Vajaaravitsemus on lonkkamurtuman saaneilla vanhuksilla yleistä ja se vaikuttaa haitallisesti toipumiseen. Aihe on poikkitieteellinen ja moniammatillinen koskettaen sairaalassa muun muassa kaikkia operatiivisia aloja, vanhuksia sekä ravitsemustiedettä. Tutkimuksissa arvioitiin ennen leikkausta annettavan hiilihydraattitankkauksen hyötyjä ja haittoja ja toisena näkökulmana selvitettiin lonkkamurtuman saaneiden vanhusten vajaaravitsemuksen yleisyyttä, mittaamista ja merkitystä toipumisessa.

Jotta mahan sisältöä ei pääsisi hengitysteihin anestesiaa aloitettaessa on yleinen ohje ollut täydellinen paasto yön yli. Pitkä paasto hävittää elimistöstä vettä ja kuluttaa maksan varastosokeria. Leikkaus aiheuttaa stressitilan, jota paasto pahentaa. Lisäksi paasto aiheuttaa epämiellyttävää oloa, kuten janoa, nälkää, heikotusta ja jännitystä. Leikkausta edeltävällä hiilihydraattitankkauksella tavoitellaan sokerivarastojen ja energia-aineenvaihdunnan säilymistä ja leikkausstressin aiheuttamien haittojen vähentämistä.

Hiilihydraattitankkauksen vaikutusta vointiin testattiin yleis- ja vatsakirurgisilla potilailla joko suoneen annetulla liuoksella yön aikana tai juomalla aamulla, ja verrattiin paastonneiden vointiin. Hiilihydraattia saaneet olivat vähemmän väsyneitä, jännittyneitä, nälkäisiä ja janoisia kuin paastonneet leikkaukseen odottaessa. Juoma on helpompi ja edullisempi tapa toteuttaa tankkaus. Päiväkirurgisilla sappileikkauspotilailla hiilihydraattijuoma ei vaikuttanut mitenkään leikkauksesta toipumiseen. Haittoja hiilihydraattitankkauksesta ei tullut.

Vajaaravitsemus tarkoittaa energian, proteiinien ja muiden ravintoaineiden puutetta tai epätasapainoa, joka vaikuttaa haitallisesti kehon kokoon tai yksilön toimintakykyyn ja aiheuttaa sairastumista. Vajaaravitsemus on yleistä. Suomessa sen on arvioitu koskettavan vuosittain yli puolta miljonaa sairaalapotilasta ja aiheuttavan lisäkustannuksia noin 650 miljoonaa euroa, joka on kaksinkertaisesti se, mitä lihavuus aiheuttaa. Vajaaravitsemus heikentää elämänlaatua, hidastaa sairauksista ja leikkauksista toipumista, lisää komplikaatioita, sairaalahoitopäiviä ja kuolleisuutta.

Arvioimme lonkkamurtumavanhusten ravitsemustilaa seerumin albumiinin mittauksella, MNA-testin (Mini Nutritional Assessment) lyhyellä ja pitkällä versiolla sekä NRS2002 (Nutritional Risk Screening) testillä. 2/3 potilaista oli vähintään vajaaravitsemuksen riskissä murtumahetkellä. Toipumisvaiheessa ravitsemustila heikentyi edelleen yli kolmasosalla potilaista.

Vajaaravitsemukseen liittyi sairaalahoidon pitkittymistä ja uusia sairaalahoitojaksoja. Vajaaravitsemuksen riskikin ennusti sekä lyhyen että pitkän aikavälin kuolleisuutta sekä heikentynyttä liikuntakykyä ja tarvetta tuetumpaan asumismuotoon vielä vuoden kuluttua murtumasta. MNA-testin lyhyt versio on testatuista käyttökelpoisin ravitsemustilan arvioinnissa tällä potilasryhmällä. Terveydenhoitojärjestelmässä tulisi olla ohje ravitsemustilan seulonnasta ja vajaaravitsemuksen hoidosta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024