Ligniinipohjaisen biohiilen käyttö metallurgisissa sovelluksissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

OP-sali (L10), Linnanmaa

Väitöksen aihe

Ligniinipohjaisen biohiilen käyttö metallurgisissa sovelluksissa

Väittelijä

DI Aki Koskela

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Prosessimetallurgia

Oppiaine

Prosessimetallurgia

Vastaväittäjä

Professori Ari Jokilaakso, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Timo Fabritius, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ligniinipohjaisen biohiilen käyttö metallurgisissa sovelluksissa

Väitöskirja on kokoomaväitöskirja, jonka aiheena on ligniinipohjaisen biohiilen käyttö metallurgisissa sovelluksissa. Ligniini on monimutkainen kasviperäinen polymeeri, jota tuotetaan sivuvirtana useissa biotuoteteollisuuden prosesseissa. Nykyään sivuvirtoina tuotettua ligniiniä käytetään pääasiassa polttoaineena energian tuotannossa. Työn tarkoitus onkin tuoda lisäarvoa toisen sukupolven bioetanolin tuotannossa syntyvälle hydrolyysiligniinille. Tämä edistäisi osaltaan eri teollisuuden alojen välistä kiertotaloutta ja toisaalta vähentäisi metalliteollisuuden alojen käyttämän fossiilisen hiilen määrää.
Työ koostuu kahdesta eri tutkimuksen osa-alueesta: ligniinin käytöstä osana koksausseosta metallurgisen koksin valmistuksessa ja ligniinistä pyrolysoimalla tuotetun metallurgisen biohiilen käytöstä sellaisenaan metallurgisissa sovelluksissa. Työssä tarkastellaan sekä hiilituotteiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä että valmiiden hiilituotteiden tärkeimpiä ominaisuuksia metallurgisen käytön näkökulmasta.
Viimeksi päivitetty: 26.4.2023