Liikennejärjestelmän tutkimus teknologisen muutoksen aikana – markkinat, liiketoimintaekosysteemi ja liiketoimintamallin näkökulmat

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali TS 101

Väitöksen aihe

Liikennejärjestelmän tutkimus teknologisen muutoksen aikana – markkinat, liiketoimintaekosysteemi ja liiketoimintamallin näkökulmat

Väittelijä

Master of Engineering - Zulkarnain

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Heikki Liimatainen, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Dosentti Pekka Leviäkangas, VTT & Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Nykyaikainen liikennejärjestelmä: Markkinoiden näkemykset, liiketoimintaekosysteemi ja -malli

Liikennejärjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Nykyaikaisen liikennejärjestelmän täytyy olla kestävä niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ympäristön kannalta. Viime vuosikymmeninä teknologinen kehitys, erityisesti tieto- ja viestintäteknologiassa, on vaikuttanut tämän päivän liikennejärjestelmiin. Älykkäät liikenne- ja sähköisen liikenteen järjestelmät sekä tieliikennesään ylläpitojärjestelmät ovat kolme esimerkkiä nykyaikaisista liikennejärjestelmistä teknologisessa muutoksessa. Huolimatta siitä, että edellä mainittuja aiheita on hiljattain tutkittu valtavasti, useammat aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet vain tekniseen puoleen, kuten teknologioiden kehittämiseen, protoiluun ja testaamiseen. Ainoastaan muutamat tutkimukset ovat ottaneet huomioon liiketoiminnan näkökannat. Näin ollen tämän väitöskirjan tarkoituksena on rikastuttaa kasvavan kuljetussektorin tarkastelua teknologisen muutoksen aikana liiketoiminnan näkökulmasta, ja tarjota näin uusia oivalluksia tulevaisuuden tutkimukselle.

Tutkimus tarkastelee ominaispiirteiden markkinoita, liiketoimintaekosysteemejä ja -malleja, jotka ilmentävät liikennejärjestelmiä teknologisen muutoksen aikana. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kasvavaa kuljetustoimialaa noista kolmesta näkökulmasta suorittamalla empiirisiä tapaustutkimuksia (ts. älyliikenne, sähköajoneuvot ja tieliikennesään ylläpito).

Mitkä ovat nykyaikaisten liikennejärjestelmämarkkinoiden erityispiirteet?

Liikennejärjestelmämarkkinoiden erityispiirteet teknologisen muutoksen aikana vaikuttavat olevan lapsenkengissään, epäkypsiä ja johtavan laaja-alaiseen penetraatioon. Niissä on kuitenkin selvää potentiaalia ja ne tarvitsevat erityisiä toimia saavuttaakseen asiakkaiden/loppukäyttäjien tietoisuuden ja hyväksynnän. Tähän tarvitaan tukea valtiovallan ja muiden keskeisten sidosryhmien tarjoamien aloitteiden, virikkeiden ja havaintoesitysten muodossa.

Miltä nykyaikaisten liikennejärjestelmien liiketoimintaekosysteemi näyttää?

Liiketoimintaekosysteemin ominaisuuksiin tulevaisuuden liikennejärjestelmässä voidaan tutustua määrittelemällä keskeisten sidosryhmien kanssa heidän roolinsa ja tehtävänsä, tutkimalla heidän suhteensa ekosysteemin sisäpuolella ja havainnollistamalla suhteet liiketoimintaekosysteemin mallissa. Erilaisia ominaisuuksia esiintyi eri tapaustutkimuksissa johtuen niiden eri yhteyksistä. Kuitenkin joitakin yhteisiä ominaisuuksia havaittiin, kuten järjestelmäintegraattoreiden mahdollinen rooli nykyaikaisessa liikennejärjestelmässä. Yhteinen kehittäminen useiden keskeisten sidosryhmien välillä katsottiin lupaavana arvona. Tällä oli merkitystä liiketoimintaekosysteemille liikennejärjestelmän teknologisen muutoksen aikana.

Mitkä ovat liiketoimintamallin erityispiirteet?

Liikennejärjestelmän liiketoimintamallit kehittyvät dynaamisen ympäristön vuoksi, sisältäen teknologisen muutoksen. Nykyaikaiset liiketoimintamallit näyttävät olevan avoimempia, joustavampia, yhteentoimivampia ja ne helpottavat sekä yhtä että useampaa toimintaa (tasoa) arvoketjun tai ekosysteemin sisäpuolella. Ymmärtääksemme liiketoimintatopologioita arvoverkoston tai ekosysteemin sisällä, morfologinen analyysi voidaan suorittaa. Huolimatta esitettyjen teoria- ja käytännöllisten mallien suuresta määrästä, voittanut liiketoimintamallin kaava ja strategia jäi epäselväksi, erityisesti sähköajoneuvojärjestelmissä. Tähän voitaisiin perehtyä lisää tulevaisuuden tutkimuksissa.

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja siinä on sovellettu induktiivista päättelyä. Tapaustutkimuksen tulosten perusteella holistista viitekehystä käytetään ymmärtämään teknologista järjestelmää, integroimalla markkinoiden, liiketoimintaekosysteemien ja liiketoimintamallien näkökulmat.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024