Liiketoimintamallien rooli rakennusliiketoiminnan johtamisessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali IT116

Väitöksen aihe

Liiketoimintamallien rooli rakennusliiketoiminnan johtamisessa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Aki Pekuri

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Jukka Pekkanen, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Asiakas unohtui - rakennusyritysten uudistettava käsityksensä liiketoimintamalleista

Rakennusalalla tarve toimintatapojen muutokseen tunnistettiin jo pari vuosikymmentä sitten. Tästä huolimatta sekä tuottavuuden kehittäminen että asiakastyytyväisyyden parantaminen ovat osoittautuneet haastaviksi tehtäviksi eikä ongelmia ole vuosien aikana saatu kitkettyä. Alan tutkimus- ja kehitystyö on keskittynyt pääsääntöisesti uusiin teknologioihin sekä projektijohtomenetelmien ja -osaamisen kehittämiseen. Ongelmien syyt ovat kuitenkin projekteja syvemmällä, mikä antaa aihetta myös yritystason tarkasteluun.

Tämä väitöstutkimus lähestyy rakennusalan heikkoa tilaa liikkeenjohdon näkökulmasta. Tarkastelun lähtökohtana on käytetty liiketoimintamallikonseptia. Yrityksen liiketoimintamalli kuvastaa sen tapaa toimia ja tuottaa arvoa asiakkailleen. Toimivan liiketoimintamallin avulla yritys voi erottua edukseen kilpailijoistaan. Sen rakentamisessa asiakkaiden ymmärtäminen sekä arvonluontijärjestelmän, tarjoaman ja ansaintalogiikan yhteensovittaminen on avainasemassa.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut ymmärtää rakennusliiketoiminnan nykytilaa ja kehittämisen edellytyksiä. Tutkimuksen mukaan rakennusliiketoiminnan kehittäminen vaatii nykyistä laaja-alaisempaa ymmärrystä liiketoimintamallin elementeistä, sillä asiakas ja arvonluonti jäävät nykyisellään liian vähälle huomiolle. Sen sijaan rakennusliiketoimintaa johdetaan yleensä projektiperusteisesti ilman asiakassuuntautuneita liiketoimintamalleja, mikä ei paranna lähtökohtia siirtyä kustannusperusteisesta kilpailusta arvo- ja asiakaskeskeiseen liiketoimintaan.

Liiketoimintamallien ymmärtäminen ja kehittäminen ovat keskeisiä tekijöitä rakennusalan uudistamisessa; selkeästi määritellyt liiketoimintamallit luovat paitsi perustan liiketoiminnan johdonmukaisuudelle ja prosessien kehittämiselle, mutta avaavat myös arvonluonnin mahdollisuuksia asiakaskeskeisen lähestymistapansa myötä.

Tutkimuksen lähestymistapana on ollut laadullinen tapaustutkimus, jossa aineiston keruu on tapahtunut pääosin haastatteluin. Haastateltavina on ollut suomalaisten rakennusliikkeiden ylintä ja keskijohtoa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024