Liiketoimintamallilähestymistapa älykaupungin kontekstissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali TA105

Väitöksen aihe

Liiketoimintamallilähestymistapa älykaupungin kontekstissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Sari Perätalo

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Martti Ahtisaari Instituutti

Oppiaine

Kansainvälinen liiketoiminta

Vastaväittäjä

Professori Christian Nielsen, Bologna University

Kustos

Professori Petri Ahokangas, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Liiketoimintamallilähestymistapa älykaupungin kontekstissa

Euroopan komissio on todennut kaupunkien tarvitsevan liiketoimintamalleja vastatakseen globalisaation ja digitalisaation tuomiin haasteisiin. On kuitenkin epäselvää, mitä liiketoimintamalli voisi tarkoittaa digitaalisen älykkään kaupungin kontekstissa. Suurin osa älykkäiden kaupunkien tutkimuksesta on teknisesti suuntautunutta, mikä tarkoittaa, että kaupunkien digitalisaatiota on johtanut teknologinen kehitys, eivät kaupungin edustajat ja kaupunkilaisten tarpeet. Tästä syystä tarvitaan laadullista tutkimusta, joka pyrkii ymmärtämään ja selittämään digitalisoituvaa kaupunkikontekstia laajemmasta näkökulmasta.

Näin väittää Sari Perätalo tutkimuksessaan, jossa havaittiin, että liiketoimintamallin näkeminen lähestymistapana mahdollistaa älykkäiden kaupunkien laajemman tarkastelun ja auttaa kaupunkeja kehittämään toistettavia, skaalautuvia ja kestäviä digitaalisia ratkaisuja. Liiketoimintamallilähestymistapa auttaa murtamaan kaupunkien siiloutuneita organisaatiorakenteita ja toimii rajat ylittävänä analyysiyksityökaluna digitaalisessa älykkään kaupungin ekosysteemissä. Tämä on yksi tutkimuksen tärkeimpiä löydöksiä. Lähestymistapa korostaa yhteistyön ja viestinnän tärkeyttä kaupunkikontekstissa ja se ottaa huomioon niin kaupunkilaisten, kaupunkiorganisaation kuin kaupunkiekosysteemin tarpeet. Väitöstutkimus lisää ymmärrystä siitä, mikä liiketoimintamalli on ja miten sitä voitaisiin käyttää kaupunkikehityksen työkaluna.

Väitöstutkimus kytkeytyy kontekstuaalisesti ajankohtaiseen keskusteluun kaupunkien palveluiden digitalisaatiosta. On erityisen tärkeää, että kaupunkien tarjoamat digitaaliset palvelut ovat käyttäjäystävällisiä, sekä taloudellisesti ja teknisesti toteutettavissa olevia, skaalautuvia ja kestäviä. Käytännössä tämä tarkoittaa älykkäämpää kaupunkikehitystä.

Tämä tutkimus laajentaa suppeaa ymmärrystä älykaupunkien liiketoimintamalleista. Tutkimus auttaa tutkijoita, mutta myös kaupungin edustajia hyödyntämään niin digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kuin ratkomaan sen tuomia haasteita liiketoimintamallilähestymistavan avulla.
Viimeksi päivitetty: 8.11.2023