Liiketoimintapalveluiden yhteiskehittäminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteydellä: https://bit.ly/2WTke1Q

Väitöksen aihe

Liiketoimintapalveluiden yhteiskehittäminen

Väittelijä

Diplomi-insinööri, eMBA Seppo Kuula

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Petri Parvinen, Helsingin yliopisto

Toinen vastaväittäjä

Professori Janne Huiskonen, LUT-yliopisto

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Miten palveluyhtiö kykenee jatkuvaan uudistumiseen digiajan markkinamuutoksessa

Digiaika on palvelukeskeinen yhdistäen toimittajat ja asiakkaat yhteiseen arvontuottoon samalla muuttaen asiakkaat passiivisista myynnin kohteista aktiivisiksi toimijoiksi. Jo lähes 80 % kehittyneiden talouksien kansantuotteesta muodostuu palveluista, joiden kehitys digiajassa on globaalia ja nopeaa.

Jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä myös liiketoimintalogiikan on muututtava teollistumisen ajan tuotekeskeisyydestä jatkuvaan imuohjattuun yhteiskehittämiseen ja sitä vastaavan palvelutuotannon iteratiiviseen optimoimiseen. Menestyksen kannalta avainasemassa on yritysten kyky jatkuvaan asiakasarvon tuottamiseen markkinaa kokeillen ja muutokseen vastaten.

Tämä väitöstutkimus osoittaa, että kyky vastata digiajan ajamaan jatkuvaan muutokseen edellyttää palveluyhtiöltä palveluorientoitunutta (service-dominant logic, SDL) ja iteratiivista (LEAN) toimintamallia, jossa arvo tuotetaan yhdessä asiakkaan kanssa, arvovirta ohjataan asiakkaan suunnasta vetäen ja liiketoimintamallin elementtejä jatkuvasti testaten ja jossa ekosysteemin kaikki toimijat ovat tasa-arvoisia resurssi-integraattoreita. Jatkuvan kehittämisen ohjauksessa hyödynnetään luovan työn keinoja muotoiluajattelun (design thinking) kautta. Yhteisen arvontuoton tehokkuutta voidaan kasvattaa modulaarisella palvelurakenteella, jossa toistuvat tekniset palvelunosat tuotteistetaan kaupallisen osan mukautuessa asiakastarpeeseen.

Väitöskirja tuo neljä uutta näkökulmaa palveluiden kehittämiseen: SDL – konseptin kirkastamisen käytännön esimerkein, liiketoimintamallin kehityskehikon, tehokkaan modulaarisen palveluntuotantomallin sekä muotoiluajattelun yhdistämisen yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien määrittelyyn.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024