Liikkumispalvelut PPP-verkostoissa maaseutuympäristössä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/j/64925065257?pwd=NHk5WER2bkFJVCtEaHdLTEd6aHQzUT09

Väitöksen aihe

Liikkumispalvelut PPP-verkostoissa maaseutuympäristössä

Väittelijä

Diplomi-insinööri Jenni Eckhardt

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Heikki Liimatainen, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Liikkumispalveluita maaseutualueille julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä

Liikkuminen palveluna (Mobility as a Service, MaaS) on ajankohtainen konsepti, joka integroi eri liikkumismuotoja sisältäviä liikkumispalveluita yhden luukun periaatteella digitalisaatiota hyödyntäen. Kaupunkialueilla liikkumispalvelut perustuvat tyypillisesti joukkoliikenteeseen, jota täydennetään esimerkiksi yhteiskäyttöpyörin ja -autoin. Maaseutualueilla julkinen liikenne on kuitenkin rajallista, ja lisähaasteita palveluiden tarjoamiseen tuovat pitkät etäisyydet, harva asutus sekä vähäiset henkilö- ja tavaravirrat.

Väitöstutkimus esittelee maaseutuympäristöön kehitetyn liikkumispalveluiden viitekehyksen, joka perustuu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen (Public-Private Partnership, PPP). Väitöskirjassa tunnistetaan MaaS-konseptin liiketoimintaekosysteemin sidosryhmät rooleineen ja kehitetään uusi liiketoimintamalli maaseudun liikkumispalveluille. Lisäksi väitöstyö ehdottaa täysin uutta toimintamallia, jossa yksityishenkilöt voisivat liittyä kumppanuusverkostoon tarjoten liikkumispalveluita jakamistalouden periaatteiden mukaisesti.

Tutkimukseen sisältyi lisäksi julkisen ja yksityisen sektorin yhdessä toteuttaman MaaS-kokeilun vaikutusarviointi. Kokeilussa yhdisteltiin lakisääteisiä kuljetuksia ja julkisen sektorin järjestämää palveluliikennettä digitalisaatiota hyödyntäen kutsuohjautuvasti. Palveluliikenteen minibussit, lakisääteiset vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset taksikyydit sekä näiden kuljetusten asiakkaat integroitiin samaan järjestelmään, jolloin kyytien yhdistelyä voitiin toteuttaa laajemmin. Lisäksi kyseiset palvelut avattiin muille käyttäjille mobiilisovelluksen kautta, jolloin myös harvaan asutulla maaseutualueella pystyttiin lisäämään palvelutarjontaa. Kokeilu avasi Suomessa ensimmäistä kertaa lakisääteiset kuljetukset muille käyttäjille.

Kokeilujen perusteella väitöstutkimuksessa havaittiin useita mahdollisia hyötyjä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä toteutetuilla liikkumispalveluilla, jotka integroivat eri käyttäjäryhmiä ja hyödyntävät kutsuohjautuvaa liikennettä. Näitä ovat esimerkiksi parantunut tehokkuus ja kustannussäästöt julkiselle sektorille, päästövähennykset ja parantunut saavutettavuus yhteiskunnallisina vaikutuksina, uudet liiketoimintamahdollisuudet maaseutualueilla sekä parantunut palvelutaso käyttäjille.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024