Liitännäissairastavuus, työkyky ja työkyvyttömyyseläke munasarjojen monirakkulaoireyhtymää (PCOS) sairastavilla naisilla. Populaatiotason tutkimus Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortissa.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 4

Väitöksen aihe

Liitännäissairastavuus, työkyky ja työkyvyttömyyseläke munasarjojen monirakkulaoireyhtymää (PCOS) sairastavilla naisilla. Populaatiotason tutkimus Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortissa.

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Linda Kujanpää

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö, Medical Research Center (MRC)

Oppiaine

Naistentaudit ja synnytykset

Vastaväittäjä

Dosentti Saila Koivusalo, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Terhi Piltonen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Naisten yleisin hormonaalinen häiriö, munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS), lisää sairastavuutta ja heikentää työkykyä.

Oulun yliopistossa tehdyssä lääketieteen lisensiaatti Linda Kujanpään väitöstutkimuksessa munasarjojen monirakkulaoireyhtymästä (polycystic ovary syndrome, PCOS) kärsivillä havaittiin suurentunut sairaustaakka, alentunut työkyky sekä kaksinkertainen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle keski-iässä. PCOS:n yhteydestä työkykyyn ei ole aiempia tutkimuksia.
PCOS on naisten yleisin, mutta vielä huonosti tunnistettu hormonihäiriö, josta kärsii 6–18 % naisväestöstä. Oire-yhtymään liittyy keskeisesti lihavuus, liiallinen mieshormonieritys, huonontunut sokeriaineenvaihdunta sekä krooninen matala-asteinen tulehdus, jotka lisäävät ris¬kiä useille eri liitännäissairauksille. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet PCOS:aa sairastavien kärsivän muita useammin ovulaatiohäiriöperäisestä lapsettomuudesta, verenpainetaudista, tyypin 2 diabeteksesta, metabolisesta oireyhtymästä, psykiatrisista häiriöistä sekä astmasta. Kaikki nämä sairaudet hei¬kentävät oireyhtymästä kärsivien elämänlaatua ja työkykyä.
Väitöstutkimuksen päätavoitteina oli tutkia PCOS:n kokonaissairastavuutta, työkykyä, työttömyyttä ja varhaista eläköitymistä keski-ikään saakka. Tutkimusjoukkona toimi Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 sekä siihen yhdistetyt kansalliset rekisteri¬aineistot.
Tutkimustulokset osoittivat, että PCOS:aan liittyy merkittävästi lisääntynyt sairaustaakka, sillä kokonaissairastavuus ja lääkkeiden käyttö olivat huomattavasti yleisempää kuin verrokeilla. Useat eri elinjärjestelmiin liittyvät sai¬raudet olivat yleisempiä PCOS:sta kärsivillä. Näihin sairauksiin lukeutuivat mm. umpierityssairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, infektiot, migreeni, aivoverenkiertohäiriöt sekä verenpainetauti. Lisäksi PCOS-tapaukset käyttivät useammin eri lääkeryhmien lääkkeitä kuten verenpainelääkkeitä, diabeteslääkkeitä, kilpirauhaslääkkeitä, yskä- ja kuumelääkkeitä sekä kipulääkkeitä. Tutkimuksen huomattavin löydös oli PCOS:aan liittyvä alentunut työkyky: kahden vuoden seurannassa PCOS-tapauksilla oli kuukauden verran enemmän sekä työttömyyspäiviä, että lääkärin toteamia poissaoloja sekä kaksinkertainen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle 52 vuoden ikään mennessä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että PCOS:aan liittyy suurentunut liitännäis¬sairauksien riski, joka huonontaa naisten työkykyä. Oireyhtymästä kärsivät naiset ansaitsevat enemmän huomiota erityisesti liitännäissairauksien ja työkyvyn osalta. Yhtenäinen, moniammatillinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa, sekä hoito jo pe¬rusterveydenhuollon ja työterveyshuollon tasolla, olisi tarpeen PCOS:sta kärsivien naisten pitkäaikaisterveyden ja työurien tukemiseen.
Viimeksi päivitetty: 4.5.2023