Lisätty virtuaalisuus. Tosimaailman ihmistoiminnan heijastaminen virtuaalitodellisuuteen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Väitöksen aihe

Lisätty virtuaalisuus. Tosimaailman ihmistoiminnan heijastaminen virtuaalitodellisuuteen

Väittelijä

Filosofian maisteri Matti Pouke

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Kunihiro Chihara, Nara Institute of Science and Technology, Japani

Kustos

Professori Petri Pulli, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tosimaailman ihmistoiminnan heijastaminen virtuaalitodellisuuteen

Väitöstutkimus käsittelee ihmistoiminnan heijastamista virtuaalimaailmaan laajassa mittakaavassa. Ihmistoiminta jaetaan neljään osa-alueeseen: liikkeisiin (käden ja silmien liikeradat), toimintoihin (esimerkiksi kävely, istuminen, tiskaus), liikkumiseen yksittäisen ihmisen mittakaavassa sekä väkijoukkojen liikkumiseen. Tutkimustyössä kehitettiin prototyyppejä joista kukin keskittyy tietyntyyppisen toiminnon aistimiseen ja esittämiseen. Toiminnosta riippuen ihmistoiminta aistitaan joko puettavien sensoreiden avulla tai tavallista matkapuhelinta hyödyntäen.

Väitöstutkimuksessa kehitettiin neljä erilaista prototyyppiä joilla tosimaailmasta aistittua ihmistoimintaa pystytään esittämään tietokonegrafiikalla luodussa virtuaaliympäristössä. Kaksi prototyypeistä soveltuu virtuaaliympäristön ohjaamiseen ihmiskeholla. Kahden muun prototyypin tarkoitus on hyödyntää virtuaaliympäristöä tiedon esitysmuotona; ihmistoiminnan esittämistä virtuaaliympäristön avulla tutkittiin vanhusten kotihoidon tukisovelluksena sekä kaupunkisuunnittelua tukevana jalankulkijasimulaationa.

Väitöskirjassa prototyyppejä arvioidaan sekä virtuaalitodellisuustutkimuksessa käytettyjen teoreettisisten näkökulmien kautta että niiden käytännön sovelluskohteiden kannalta. Esimerkiksi vanhusten hoidon ammattilaisilta kerätty haastattelutieto tuo uutta tietoa virtuaaliympäristöjen käyttämisestä kotihoidon tukisovelluksissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024