Luokittelun epävarmuus vaillinaisilla aineistoilla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa L10, https://oulu.zoom.us/j/62679625297

Väitöksen aihe

Luokittelun epävarmuus vaillinaisilla aineistoilla

Väittelijä

Diplomi-insinööri Tuomo Alasalmi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Biomimetiikka ja älykkäät järjestelmät

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Henrik Boström, KTH Royal Institute of Technology

Kustos

Professori Juha Röning, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Epävarmuus luokittelutuloksissa kun aineisto on pieni tai se sisältää puuttuvia arvoja

Väitöskirjassa esitellään kehitetty menetelmä, jolla voidaan arvioida luokittelutulosten epävarmuutta, kun aineistosta puuttuu arvoja. Lisäksi tutkitaan epävarmuusmittarin kalibrointia, kun aineisto on pieni, ja esitellään kaksi algoritmia, joilla kalibrointia voidaan parantaa pienillä aineistoilla.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024